Leiden

Loge Rosa Ventorum 

Opgericht 18 september 1999 te Leiden.

Rosa Ventorum betekent Windroos.
De windroos symboliseert het kompas van de reiziger. De windroos kan ons helpen om ook onze innerlijke reizen te kunnen maken. Vanuit de kleine cirkel van de windroos kun je de oneindige hemel peilen. Maar het is ook een kompas naar binnen, een hulpmiddel om je innerlijk te oriënteren. Waar ben ik? Waar wil ik heen? En hoe kom ik daar? Net als de windroos vormt de loge een oriëntatiepunt, een vertrekpunt van waaruit je gaat reizen in de wereld.

De Loge heeft ca. 35 leden.

Bijeenkomsten op maandagavond.

Loge Rosa Ventorum komt op twee maandagavonden in de maand vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur bijeen in Oegstgeest. Meestal begint de bijeenkomst met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling. Na afloop kan er worden nagepraat onder het genot van een drankje.

Een derde maandagavond is er een rituele bijeenkomst in het logegebouw in Zwammerdam (nabij Alphen aan de Rijn). Dan wordt via een ritueel spel het wezenlijke van de mens zelf, haar plaats in de samenleving en haar verhouding tot de "grond der dingen" verbeeld.

Van half juni tot half september zijn er geen bijeenkomsten.

Informatie

Van tijd tot tijd organiseren wij avonden voor belangstellenden, de laatste, druk bezocht, was op maandagavond 4 februari 2019 in de Pauluskerk in Oegstgeest. Op deze avonden kunt u iets van onze werkwijze ervaren. Ook kunt u in gesprekken met één of meer van onze leden meer informatie krijgen.
Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden of wilt u meer informatie, neem dan contact op via de mailrosaventorum@ordevanweefsters.nl.

Loge Rosa Ventorum is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).