Leiden e.o.: Loge Rosa Ventorum

Opgericht 18 september 1999

Rosa Ventorum betekent Windroos
De windroos symboliseert het kompas van de reiziger. De windroos kan ons helpen om ook onze innerlijke reizen te kunnen maken. Vanuit de kleine cirkel van de windroos kun je de oneindige hemel peilen. Maar het is ook een kompas naar binnen, een hulpmiddel om je innerlijk te oriënteren. Waar ben ik? Waar wil ik heen? En hoe kom ik daar? Net als de windroos vormt de loge een oriëntatiepunt, een vertrekpunt van waaruit je gaat reizen in de wereld.

Informatie voor belangstellenden

Van tijd tot tijd organiseren wij avonden voor belangstellenden. Op deze avonden kunt u iets van onze werkwijze ervaren. Ook kunt u in gesprekken met één of meer van onze leden meer informatie krijgen.

Agenda

Momenteel zijn geen open bijeenkomsten gepland. U kunt zich wel aanmelden voor een persoonlijk gesprek. Wilt u meer informatie ontvangen? Of wilt u horen wanneer er weer zo'n bijeenkomst is? Neem dan contact op via de mail: rosaventorum@ordevanweefsters.nl. Dan houden we u op de hoogte.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt op twee maandagavonden in de maand vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur bijeen in Oegstgeest. Meestal begint de bijeenkomst met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling. Na afloop kan er worden nagepraat onder het genot van een drankje.

Een derde maandagavond is er een rituele bijeenkomst in het logegebouw in Zwammerdam (nabij Alphen aan de Rijn). Dan wordt via een ritueel spel het wezenlijke van de mens zelf, haar plaats in de samenleving en haar verhouding tot de "grond der dingen" verbeeld. 

Van half juni tot half september zijn er geen bijeenkomsten.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
woensdag 29 maart 2023 Hengelo Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur  
woensdag 8 maart 2023 Velsen-Zuid Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur  
zondag 12 februari 2023 Alkmaar
 
Aanvang: 10.30 uur (inloop vanaf 10.15 uur)
 
maandag 6 februari 2023 Zwolle Aanvang: 19.30 uur (huiskamerbijeenkomst)  
zondag 29 januari 2023 Hoorn Aanvang: 10.30 uur (inloop vanaf 10.15 uur)  
donderdag 16 maart 2023 Velp Aanvang: 13:00 uur  

                             

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2023 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura