Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor vrouwen vanaf 18 jaar.
We vragen u niet naar godsdienst, politieke voorkeur of andere bijzonderheden.
Lidmaatschap wordt verkregen door middel van een inwijding. Dat is een belevenis, een ervaring die goed door ons wordt voorbereid. Uw inwijding met de bijbehorende symboliek vormt namelijk de basis waarop wij onderling communiceren. 

Onze toetredingsprocedure kenmerkt zich door zorgvuldigheid en gelijkwaardigheid. Dat betekent dat we ruim tijd en aandacht schenken aan uw oriëntatie op uw lidmaatschap. Zodat onze wederzijdse verwachtingen helder zijn. Wij verstrekken u alle informatie om er zeker van te zijn dat u zich uitgebreid heeft kunnen oriënteren op de grondslag, het doel en de werkwijze van de Weefsters. Wij vragen u als belangstellende om een of meer informatieve bijeenkomsten van de betreffende loge bij te wonen en een aantal gesprekken te voeren met enkele leden van de Orde van Weefsters. 

Is de persoonlijke groei die u zoekt, inderdaad in de Orde te vinden? 

Ontdek het in deze Zelfreflectie Test 

Informatie over Open Loge-bijeenkomsten vindt u onder Loges