Apeldoorn: Loge Via Lucis

Opgericht in 2005

De naam van de loge betekent: de weg van het licht.

Informatie voor belangstellenden

Ieder die belangstelling heeft nodigen we uit contact met ons op te nemen. We kunnen u een brochure sturen maar als u graag een persoonlijk gesprek wilt dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek, stuur dan een mail naar vialucis@ordevanweefsters.nl of neem contact op via het formulier 'Contact met de loge' op deze pagina. Dan houden we u op de hoogte van eventuele informatie bijeenkomsten.

Van enkele van onze leden

Beste beentje

Een mens heeft in aanleg allerlei eigenschappen. De betreffende cultuur, waarin men opgroeit, waardeert sommige van die eigenschappen en verwerpt andere. Opvoeding en onderwijs stimuleren kinderen om de zogenaamd goede eigenschappen te stimuleren en de zogenaamd slechte te veronachtzamen. Zo komen de gewenste eigenschappen in het licht en verdwijnen de ongewenste eigenschappen in de schaduw. Als je gaat solliciteren poets je de gewenste eigenschappen op. In onze maatschappij loont het, om "je beste beentje" voor zetten. En dat andere beentje verdwijnt naar de achtergrond. Dit bevordert echter scheefgroei. Op 1 been kun je niet lopen, ook al is dat been nog zo goed. Voor een goed evenwicht is ook dat andere been nodig. De loge is een werkplaats, waarin weefsters elkaar stimuleren, om juist ook de schaduwkanten te onderzoeken. Dit helpt, om jezelf helemaal te leren kennen en uit te groeien tot een evenwichtig mens. Een belangrijke opdracht luidt niet voor niets: Ken uzelve.

bijdrage van een lid sinds 2008

Wanneer de poort naar de Orde van Weefsters zich voor u opent wordt u hartelijk ontvangen. Ieder mag zijn zoals ze is. U mag uzelf zijn. En u krijgt vanuit de weefsterstraditie symbolen aangereikt die u kunnen ondersteunen om nog meer uzelf te worden. Het is fijn, leuk en gezellig om samen hieraan te werken. De Orde van Weefsters is geen handwerkclub en ook geen vorm van (psycho)therapie. Het is wel een manier van samenwerken en reflecteren waaruit mooie dingen kunnen ontstaan, waar ontmoetingen helend kunnen werken en richting geven aan elkaars persoonlijke groei. 

bijdrage Agnes Dijkhuizen lid sinds oktober 2021

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar.
De bijeenkomsten worden gehouden op donderdagavonden in het gebouw dat
we delen met de Vrijmetselaarsloges te Apeldoorn.

Adres: Mr Van Hasseltlaan 29, 7316 DJ Apeldoorn

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
2 juni Apeldoorn Inloop 19.30 u
Lezing 20.00 u
 
30 oktober 2022 Hoorn

Inloop 10.15 uur
Aanvang 10.30 uur

 

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2022 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura