Apeldoorn: Loge Via Lucis

Opgericht in 2005

De naam van de loge betekent:
De weg van het licht.

Interesse?

Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u meer weten, u bent altijd welkom voor een gesprek met een van onze leden. 

Stuur een mail naar: 

vialucis@ordevanweefsters.nl

 

 

‘Loge Via Lucis’ van de Orde van Weefsters ‘Vita Feminia Textura’. https://www.ordevanweefsters.nl

Van enkele van onze leden

Beste beentje

Een mens heeft in aanleg allerlei eigenschappen. De betreffende cultuur, waarin men opgroeit, waardeert sommige van die eigenschappen en verwerpt andere. Opvoeding en onderwijs stimuleren kinderen om de zogenaamd goede eigenschappen te stimuleren en de zogenaamd slechte te veronachtzamen. Zo komen de gewenste eigenschappen in het licht en verdwijnen de ongewenste eigenschappen in de schaduw. Als je gaat solliciteren poets je de gewenste eigenschappen op. In onze maatschappij loont het, om "je beste beentje" voor zetten. En dat andere beentje verdwijnt naar de achtergrond. Dit bevordert echter scheefgroei. Op 1 been kun je niet lopen, ook al is dat been nog zo goed. Voor een goed evenwicht is ook dat andere been nodig. De loge is een werkplaats, waarin weefsters elkaar stimuleren, om juist ook de schaduwkanten te onderzoeken. Dit helpt, om jezelf helemaal te leren kennen en uit te groeien tot een evenwichtig mens. Een belangrijke opdracht luidt niet voor niets: Ken uzelve.

bijdrage van een lid sinds 2008

Wanneer de poort naar de Orde van Weefsters zich voor u opent wordt u hartelijk ontvangen. Ieder mag zijn zoals ze is. U mag uzelf zijn. En u krijgt vanuit de weefsterstraditie symbolen aangereikt die u kunnen ondersteunen om nog meer uzelf te worden. Het is fijn, leuk en gezellig om samen hieraan te werken. De Orde van Weefsters is geen handwerkclub en ook geen vorm van (psycho)therapie. Het is wel een manier van samenwerken en reflecteren waaruit mooie dingen kunnen ontstaan, waar ontmoetingen helend kunnen werken en richting geven aan elkaars persoonlijke groei. 

bijdrage Agnes Dijkhuizen lid sinds oktober 2021

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar.
De bijeenkomsten worden gehouden op donderdagavonden in het gebouw dat
we delen met de Vrijmetselaarsloges te Apeldoorn.

Adres: Mr Van Hasseltlaan 29, 7316 DJ Apeldoorn

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
Woensdag 27 maart  Hengelo Avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.00  uur  
Zondag 2 juni 2024 Hoorn Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  
Zondag 13 oktober 2024 Alkmaar Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  
Zaterdag 23 november 2024 Bussum Jubileumviering ook voor belangstellenden, nadere informatie volgt nog  

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura