Groningen

Loge  Fons Vitae

Opgericht in 1978

 

De naam van de loge betekent: levensbron.

Bijeenkomsten
De loge heeft tussen de 25 en 30 leden en komt wekelijks bij elkaar.De bijeenkomsten zijn op maandagavond en worden meestal door rond de twintig leden bezocht. Eenmaal per maand is dat een rituele bijeenkomst.

Informatie

Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: fonsvitae@ordevanweefsters.nl


 

Open Monumentendag 14 september 2019.
Jaarlijks is de tweede zaterdag in september de landelijke Open Monumentendag.
Tijdens de Open Monumentendag is het Logegebouw aan de Turfsingel 46, 9712 KR Groningen geopend. De ingang bevindt zich om de hoek aan de W.A. Scholtenstraat.
Loge Fons Vitae te Groningen is daar eveneens aanwezig. Die dag zijn er tussen 10.00 – 16.30 uur leden van de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura in het gebouw aanwezig, die informatie kunnen geven.
Ook kan men zich die dag intekenen voor informatie bijeenkomsten.

OPEN HUIS-INLOOPOCHTEND 

Ons logegebouw aan de Turfsingel is iedere vierde zondag van de maand (*) van 11.00 uur tot circa 13.00 uur geopend voor belangstellenden. (*)m.u.v. de maanden juni,juli en augustus

Een ieder (m/v) die in een gemoedelijke en gastvrije sfeer geheel vrijblijvend kennis wil maken met de vrijmetselarij voor mannen en vrouwen in het algemeen en/of één van de Groninger loges in het bijzonder, is van harte welkom.

U kunt gewoon even rondkijken in het bijzondere gebouw, maar u kunt ook aanschuiven bij de koffietafel en meedoen aan de gesprekken die daar worden gevoerd.

Heeft u algemene vragen? Deze worden openhartig beantwoord door de aanwezige leden van de verschillende mannen en vrouwen loges in Groningen.

Ook loge Fons Vitae uit Groningen zal daar aanwezig zijn.

 

 

 

 

 

 

 


 

Loge Fons Vitae is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).