Groningen: Loge Fons Vitae

Opgericht in 1978

De naam van de loge betekent: levensbron.

Informatie voor belangstellenden

De loge organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden: 's avonds door de week of op zondagochtend. Deze vinden plaats in het logegebouw in Groningen, of bij iemand thuis. Meestal gaan we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek, zodat een belangstellende onze manier van werken kan ervaren.

Open monumentendag

De logegebouwen in Groningen en in Assen zijn elk jaar tijdens de Open Monumentendag geopend. Beide gebouwen worden gedeeld met loges van Vrijmetselaren (mannen en vrouwen). 
Op deze dagen zijn er ook leden van de Orde van Weefsters in het gebouw aanwezig, die informatie over de Orde in het algemeen en de Loge Fons Vitae in het bijzonder kunnen geven. 

De Open Monumentendag vindt elk jaar plaats op de zaterdag in het tweede weekend van september.
In 2022 bent u welkom op zaterdag 10 september.

Groningen: tussen 10.00- ca 16.00 uur (Turfsingel 46, ingang W.A. Scholtenstraat)
Assen: tussen 11:00 en 15:00 uur (Eschstraat 43A)

Avond voor belangstellenden

Wees welkom bij de avond voor belangstellenden van de Orde van Weefsters. Een zusterschap gekenmerkt door rituelen, inwijding en symboliek.

3 oktober 2022

Aanvang 19.30 uur
Einde 21.30
Vanaf 19.15 inloop met koffie en thee

Turfsingel 46 9712 KR Groningen
(Ingang: om de hoek W.A Scholtenstraat )

Opgave graag voor 28 sep., via fonsvitae@ordevanweefsters.nl

Toegang gratis.

Het ambacht van spinnen en weven wordt gebruikt als metafoor voor het werken aan onze eigen ontplooiing. Onze werkwijze loopt parallel met die van de vrijmetselarij.

 

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt drie keer per maand bij elkaar, op maandagavond. Eenmaal per maand is dat een rituele bijeenkomst.

Locatie: Vrijmetselaarsgebouw Turfsingel 46, Groningen (ingang aan de zijkant).

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
3 oktober Groningen 19:30 - 21:30 uur  
3 oktober Bussum 19.30 - 21.30 uur  
9 oktober Alkmaar 10.30-12.00 uur Koffieochtend (inloop vanaf 10.15)  
26 oktober Velsen-Zuid inloop 19.15 uur
aanvang 19.30 uur
 
9 november 2022 Hengelo Aanvang: 19.30 uur  
16 november  Alkmaar Aanvang: 19.30 uur  
zondag 29 januari 2023 Hoorn Aanvang: 10.30 uur (inloop vanaf 10.15 uur)  

                             

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2022 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura