Groningen: Loge Fons Vitae

Opgericht in 1978

De naam van de loge betekent: levensbron.

Informatie voor belangstellenden

De loge organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden: 's avonds door de week of op zondagochtend. Deze vinden plaats in het logegebouw in Groningen, of bij iemand thuis. Meestal gaan we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek, zodat een belangstellende onze manier van werken kan ervaren.

Voor de vrouw die bewust in het leven wil staan

Wees welkom bij de eerstvolgende avond voor belangstellenden van de Orde van Weefsters. Een zusterschap gekenmerkt door rituelen, inwijding en symboliek.

Maandag 6 november 2023

  • Aanvang 19.30 uur
  • Eind +/- 21.00 uur
  • Vanaf 19.15 inloop met koffie en thee
  • Turfsingel 46,9712 KR Groningen (ingang: om de hoek W.A Scholtenstraat)
  • Toegang gratis

Het ambacht van spinnen en weven wordt gebruikt als metafoor voor het werken aan onze eigen ontplooiing. Onze werkwijze loopt parallel met die van de vrijmetselarij.

Opgave graag voor 1 november via fonsvitae@ordevanweefsters.nl of via het onderstaande formulier.

Open monumentendag

De logegebouwen in Groningen en in Assen zijn elk jaar tijdens de Open Monumentendag geopend. Beide gebouwen worden gedeeld met loges van Vrijmetselaren (mannen en vrouwen).        
Op deze dagen zijn er ook leden van de Orde van Weefsters in het gebouw aanwezig, die informatie over de Orde in het algemeen en de Loge Fons Vitae in het bijzonder kunnen geven. De Open Monumentendag vindt elk jaar plaats op de zaterdag in het tweede weekend van september.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt drie keer per maand bij elkaar, op maandagavond. Eenmaal per maand is dat een rituele bijeenkomst.

Locatie: Vrijmetselaarsgebouw Turfsingel 46, Groningen (ingang aan de zijkant).

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
       
Maandag 26 februari 2024 Bussum Avond voor belangstellenden, inloop vanaf 19.30 uur  
Donderdag 7 maart 2024 Velp Middag voor belangstellenden vanaf 13.00 uur  
Woensdag 27 maart  Hengelo Avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.00  uur  
Dinsdag 14 mei Bilthoven avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.30 uur.  
Zondag 2 juni 2024 Hoorn Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura