Hoorn: Loge Ariana

Opgericht op 12 november 2017

De naam van de loge: 
Ariana is de Romeinse benaming voor Ariadne.
Zij staat symbool voor het hogere in onszelf dat ons richting geeft op onze levensweg onderweg naar het Licht.

Informatie voor belangstellenden

Informatiebijeenkomsten en Open Logeavonden

Loge Ariana organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden. Zo organiseren wij een paar keer per jaar een koffieochtend, waarop wij informatie geven over de Orde van Weefsters en aan de hand van een thema met elkaar in gesprek gaan. Op deze pagina leest u wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is en hoe u zich kunt aanmelden.
Daarnaast is er in het voor- en najaar een open logeavond. Belangstellenden die zich na een informatiebijeenkomst verder willen oriënteren kunnen tijdens deze avonden een logeavond beleven (in aangepaste vorm).
De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor vrouwen.

Open Monumentendag

Jaarlijks is tijdens de Open Monumentendag het Logegebouw in Hoorn geopend. Het betreft een historisch gebouw, in het verleden eigendom van de West-Indische Compagnie. In Hoorn wordt het Logegebouw gedeeld met twee vrijmetselaarsloges: Loge Westfriesland en Loge De Eenhoorn. 

Op Open Monumentendag zijn er tussen 11.00-17.00 uur ook leden van de Orde van Weefsters in het gebouw aanwezig, die desgewenst informatie over de Orde en de Loge kunnen geven. De Open Monumentendag vindt elk jaar plaats op de zaterdag in het tweede weekend van september.
In 2024 bent u welkom op zaterdag 14 september.

Agenda

Informatieve koffieochtend

Op zondag 2 juni 2024 is de eerstvolgende  informatieve koffieochtend. Inloop is vanaf 10.15 uur en aanvang 10.30 uur. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 12.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via:
ariana@ordevanweefsters.nl


Via dit mailadres kunt u ook eventuele vragen stellen.

Lees hierboven ook de artikelen over Loge Ariana in het NHD

Adres van het logegebouw

Binnenluiendijk 2
1621 ME Hoorn

Entree via de achteringang, door de groene poort.

Parkeren kan op het ABC of op de Nieuwe Wal. Een deel van de parkeerplaats op het ABC is gereserveerd voor bewoners, de rijen daarachter kunnen gratis worden gebruikt.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De Loge komt wekelijks bij elkaar op woensdagavonden.

Adres: het gebouw dat we delen met de Vrijmetselaarsloges, aan Binnenluiendijk 2 in Hoorn. 

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
Woensdag 27 maart  Hengelo Avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.00  uur  
Dinsdag 14 mei Bilthoven avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.30 uur.  
Zondag 2 juni 2024 Hoorn Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  
Zondag 13 oktober 2024 Alkmaar Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  

 

Privacy

Als u informatie aanvraagt, dan registreren wij de door u verstrekte persoonsgegevens zoals uw mailadres. Dit met als doel om uw aanvraag te beantwoorden en om u indien gewenst uit te nodigen voor informatiebijeenkomsten. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw gegevens en zullen deze nimmer met anderen delen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om het eventueel verwijderen hiervan.
Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via: ariana@ordevanweefsters.nl

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura