Alkmaar: Loge Vita Animo Concipere Est

Opgericht 1963

De naam van de loge kan uitgelegd worden als:  Leven (Vita) vanuit de Geest (Animo) en van daaruit ons leven Ontwerpen, vorm geven (Concipere). Het gaat hier over de universele geest, die elk wezen doordringt, de Liefde die alles en allen verbindt.

Een van de oudste Loges van de Orde van Weefsters: nu nog even springlevend als toen

Informatiebijeenkomsten en Open Logeavonden

Loge Vita Animo Concipere Est organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden. Deze vinden plaats in het logegebouw in Alkmaar.
Een paar keer per jaar is er een koffieochtend, waarop leden van de Loge informatie geven over de Orde van Weefsters en we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek gaan.
Daarnaast is er in het voor- en najaar een open loge-avond. Belangstellenden die zich na een informatiebijeenkomst verder willen oriënteren kunnen tijdens deze bijeenkomsten een loge-avond beleven (in aangepaste vorm).
Ook kunt u zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek.

Koffieochtend op 13 oktober 2024

De eerstvolgende informatieve bijeenkomst van de Loge Vita Animo Concipere Est is op: 

zondagochtend 13 oktober 2024
Gedempte Nieuwesloot 153
1811 KS Alkmaar
[Parkeren kan in parkeergarage De Vest, Kanaalschiereiland en De Grote Kerk.]

Aanvang 10.30 uur.
Ontvangst vanaf 10.15 uur.

We starten de bijeenkomst met een korte inleiding door één van onze leden met informatie over de Orde van Weefsters en de Loge Vita Animo Concipere Est te Alkmaar.
Vervolgens gaan wij aan de hand van een thema in gesprek en laten wij u daarmee iets van onze werkwijze zien. U kunt dan een beeld krijgen wat de Orde u kan bieden. Er is alle gelegenheid om uw vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden via de mail: vace@ordevanweefsters.nl of via het formulier 'Contact met de loge' op deze pagina, graag voor 8 oktober 2024

Locatie

 

Het gebouw is speciaal voor de werkzaamheden van de Vrijmetselaars ontworpen en dateert in oorsprong uit 1924. In 1936 kreeg het de huidige vorm in de stijl van de late Amsterdamse School.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

Elke woensdagavond in het monumentale gebouw van de Alkmaarse Vrijmetselaars: Gedempte Nieuwesloot 153.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
Woensdag 27 maart  Hengelo Avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.00  uur  
Dinsdag 14 mei Bilthoven avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.30 uur.  
Zondag 2 juni 2024 Hoorn Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  
Zondag 13 oktober 2024 Alkmaar Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura