Alkmaar

Loge Vita Animo Concipere Est

Opgericht 1963

 

De naam van de loge kan  uitgelegd worden als:  Leven (Vita) vanuit de Geest (Animo) en van daaruit ons leven Ontwerpen, vorm geven (Concipere). Het gaat hier over de universele geest, die elk wezen doordringt, de Liefde die alles en allen verbindt.

Bijeenkomsten
De loge heeft ruim dertig leden en komt wekelijks bij elkaar.
De bijeenkomsten worden op woensdagavond gehouden in het  monumentale gebouw van de Alkmaarse Vrijmetselaars: Gedempte Nieuwesloot 153.
Het gebouw is speciaal voor de werkzaamheden van de Vrijmetselaars ontworpen en dateert in oorsprong uit 1924. In 1936 kreeg het de huidige vorm in de stijl van de late Amsterdamse School.

Informatie

Loge Vita Animo Concipere Est vierde in het werkjaar 2018-2019 haar 55-jarig bestaan.
Ze werd op 15 september 1963 geconsacreerd en behoort daarmee tot één van de oudste Loges van de Orde van Weefsters: nu nog even springlevend als toen.


Informatiebijeenkomsten en Open Logeavonden
Loge Vita Animo Concipere Est organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden. Deze vinden plaats zowel in het logegebouw in Alkmaar.
Een paar keer per jaar is er een koffieochtend, waarop leden van de Loge informatie geven over de Orde van Weefsters en we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek gaan.
Daarnaast is er in het voor- en najaar een open loge-avond. Belangstellenden die zich na een informatiebijeenkomst verder willen oriënteren kunnen tijdens deze bijeenkomsten een loge-avond beleven (in aangepaste vorm).

Aankondiging data koffieochtenden
De eerstvolgende informatiebijeenkomst in het nieuwe werkjaar 2020 - 2021 zal zijn op zondagochtend 18 oktober 2020.
De aanvang van de informatie bijeenkomst is om 10:30 uur, ontvangst vanaf 10:15 uur. Ze is alleen toegankelijk voor vrouwen.
Adres: Gedempte Nieuwesloot 153 te Alkmaar. [Parkeren kan in parkeergarage De Vest, Kanaalschiereiland en De Grote Kerk.]
Aanmelden kan vanwege de corona richtlijnen alleen via:
vace@ordevanweefsters.nl 

Open Monumentendag
Jaarlijks is de tweede zaterdag in september de landelijke Open Monumentendag, in 2021 is dit op zaterdag 11 september.
Tijdens de Open Monumentendag is het Logegebouw in Alkmaar (Gedempte Nieuwesloot 153 in Alkmaar) geopend. Loge Vita Animo Concipere Est deelt dit gebouw met drie vrijmetselaarsloges.
Die dag zijn er tussen 10:00 en 17:00 uur leden van de Orde van Weefsters in het gebouw aanwezig, die informatie over de Orde en de Loge kunnen geven. Ook kan men zich die dag intekenen voor informatiebijeenkomsten. 

 

Loge Vita Animo Concipere Est is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).