Alkmaar: Loge Vita Animo Concipere Est

Opgericht 1963

De naam van de loge kan uitgelegd worden als:  Leven (Vita) vanuit de Geest (Animo) en van daaruit ons leven Ontwerpen, vorm geven (Concipere). Het gaat hier over de universele geest, die elk wezen doordringt, de Liefde die alles en allen verbindt.

Een van de oudste Loges van de Orde van Weefsters: nu nog even springlevend als toen

Informatiebijeenkomsten en Open Logeavonden

Loge Vita Animo Concipere Est organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden. Deze vinden plaats in het logegebouw in Alkmaar.
Een paar keer per jaar is er een koffieochtend, waarop leden van de Loge informatie geven over de Orde van Weefsters en we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek gaan.
Daarnaast is er in het voor- en najaar een open loge-avond. Belangstellenden die zich na een informatiebijeenkomst verder willen oriënteren kunnen tijdens deze bijeenkomsten een loge-avond beleven (in aangepaste vorm).
Ook kunt u zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek.

Koffieochtend op 15 oktober 2023

De eerstvolgende informatieve bijeenkomst van de Loge Vita Animo Concipere Est is op: 

zondagochtend 15 oktober 2023
Gedempte Nieuwesloot 153
1811 KS Alkmaar
[Parkeren kan in parkeergarage De Vest, Kanaalschiereiland en De Grote Kerk.]

Aanvang 10.30 uur.
Ontvangst vanaf 10.15 uur.

We starten de bijeenkomst met een korte inleiding door één van onze leden met informatie over de Orde van Weefsters en de Loge Vita Animo Concipere Est te Alkmaar.
Vervolgens gaan wij aan de hand van een thema in gesprek en laten wij u daarmee iets van onze werkwijze zien. U kunt dan een beeld krijgen wat de Orde u kan bieden. Er is alle gelegenheid om uw vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden via de mail: vace@ordevanweefsters.nl of via het formulier 'Contact met de loge' op deze pagina, graag voor 12 oktober 2023

Locatie

 

Het gebouw is speciaal voor de werkzaamheden van de Vrijmetselaars ontworpen en dateert in oorsprong uit 1924. In 1936 kreeg het de huidige vorm in de stijl van de late Amsterdamse School.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

Elke woensdagavond in het monumentale gebouw van de Alkmaarse Vrijmetselaars: Gedempte Nieuwesloot 153.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
Dinsdag 7 november 2023 Zwolle Gezamenlijke voorlichtingsavond in het Academiehuis te Zwolle (Grote Kerk)  
Zondag 15 oktober 2023 Alkmaar Aanvang 10.30 uur, inloop vanaf 10.15 uur  
Donderdag 12 oktober 2023 Velp Belangstellendenmiddag van 13.00 tot 14.30 uur,   
Maandag 2 oktober 2023 Zwolle Huiskamerbijeenkomst   
Zondag 1 oktober 2023 Hoorn Aanvang 10.30 uur, inloop vanaf 10.15 uur  
woensdag 29 maart 2023 Hengelo Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur  
donderdag 16 maart 2023 Velp Aanvang: 13:00 uur  
woensdag 11 oktober 2023 Velsen-Zuid Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur  

                             

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2023 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura