Menu: Loges > Ad Fontes

Menu Weefnet Loge Ad Fontes

Zwolle

Loge Ad Fontes

Opgericht 13 oktober 2012

De naam van Loge Ad Fontes verwijst naar de bronnen waaruit wij kracht kunnen putten en naar onze innerlijke krachtbronnen, waardoor wij uit kunnen groeien tot liefdevolle en licht dragende medebronnen. Wij gaan niet uit van één gelijke bron voor iedereen. Leden zijn vrij eigen bronnen te kiezen.

De loge heeft ruim 20 leden en komt drie keer per maand bij elkaar. De eerste maandag van de maand is er geen bijeenkomst.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op maandagavond plaats in het gebouw dat wij delen met de Vrijmetselaarsloges, Bloemendalstraat 11 in Zwolle, vanaf 19.30 uur. Met enige regelmaat zijn dat rituele bijeenkomsten. Op de overige avonden wisselen we met elkaar van gedachten.

Informatie

Naar aanleiding van de oprichting van de loge in oktober 2012 verscheen er in de Stentor een krantenartikel dat u hier kunt lezen (http://margaretha-coornstra.blogspot.nl/2012/11/weven-als-levensmetafoor.html)

Open avond

Van tijd tot tijd organiseren wij voorlichtingsavonden. Op deze avonden kunt u iets van onze werkwijze ervaren. 
Onze eerstvolgende Open Avond is op 1 november 2021.
Het thema van deze avond is: "Innerlijke Vrijheid"
Aanvang 19:30 uur, ontvangst vanaf 19:00 uur. Graag aanmelden via onderstaand e-mailadres.

Ook kunt u in een gesprek met één of meer van onze leden meer informatie krijgen.

Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden, wilt u op de hoogte gehouden worden van dergelijke bijeenkomsten of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: adfontes@ordevanweefsters.nl

Loge Ad Fontes is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).