Zwolle: Ad Fontes

Opgericht 13 oktober 2012                                                       

De naam van Loge Ad Fontes verwijst naar de bronnen waaruit wij kracht kunnen putten en naar onze innerlijke krachtbronnen, waardoor wij uit kunnen groeien tot liefdevolle en licht dragende medebronnen. Wij gaan niet uit van één gelijke bron voor iedereen. Ieder zoekt haar eigen bronnen.

Agenda

Op donderdagavond 10 november er in de Stadkamer (Zeven Alleetjes 1a, Zwolle) een informatieavond over de Orde van Vrijmetselaren, de gemengde Vrijmetselarij en de Orde van Weefsters. 

Inloop vanaf 19 uur; start om 19.30 uur.

Voor meer informatie en/of aanmelding: adfontes@ordevanweefsters.nl

 

Informatie voor belangstellenden

Van tijd tot tijd organiseren wij voorlichtingsavonden. Op deze avonden kunt u iets van onze werkwijze ervaren. 

Op donderdagavond 10 november er in de Stadkamer (Zeven Alleetjes 1a, Zwolle) een informatieavond over de Orde van Vrijmetselaren, de gemengde Vrijmetselarij en de Orde van Weefsters. 

Inloop vanaf 19 uur; start om 19.30 uur.

Voor meer informatie en/of aanmelding: adfontes@ordevanweefsters.nl

Ook kunt u in gesprekken met één of meer van onze leden meer informatie krijgen.

Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: adfontes@ordevanweefsters.nl, of via het contactformulier op deze pagina.

Interview De Stentor

Ter gelegenheid van de oprichting 

Contact met de loge

Bijeenkomsten 

De loge komt drie keer per maand bij elkaar. De eerste maandag van de maand is er geen bijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond in het gebouw dat wij delen met de Vrijmetselaarsloges, Bloemendalstraat 11 in Zwolle, vanaf 19.30 uur. Met enige regelmaat zijn dat rituele bijeenkomsten. Op de overige avonden wisselen we met elkaar van gedachten.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
3 oktober Groningen 19:30 - 21:30 uur  
3 oktober Bussum 19.30 - 21.30 uur  
9 oktober Alkmaar 10.30-12.00 uur Koffieochtend (inloop vanaf 10.15)  
17 oktober Velp 13:00 - 14:30 uur  
26 oktober Velsen-Zuid inloop 19.15 uur
aanvang 19.30 uur
 
30 oktober 2022 Hoorn Inloop 10.15 uur
Aanvang 10.30 uur
 
9 november 2022 Hengelo Aanvang: 19.30 uur  
10 november 2022

Zwolle

Aanvang: 19.30 uur  
16 november  Alkmaar Aanvang: 19.30 uur  

                             

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2022 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura