Amsterdam: Loge Ludus Sacer

Opgericht in 1969

De naam van de loge betekent: Heilig Spel

Sta bewust in het leven

Weefsters zijn vrouwen die bewust in het leven willen staan. De vereniging 'Orde van Weefsters' geeft hun de mogelijkheid om daar aandacht aan te geven, in alle rust. Zij biedt volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Iedere vrouw is anders en dient haar leven zelf in te richten. Vrij denken en kiezen staan centraal. Weefsters vinden het daarnaast belangrijk elkaar te respecteren en te waarderen. Het ontmoeten van anderen met verschillende meningen en overtuigingen stimuleert ieders ontplooiing en groei.

Weefsters zoeken inspiratie en diepgang. Zij vinden die  onder andere in de symboliek en rituelen die deel uitmaken van hun werkwijze.

Open avond voor belangstellenden

De eerstvolgende avond voor belangstellenden voor loge Ludus Sacer zal plaatsvinden op een woensdagavond in het najaar van 2024 in het Vrijmetselaarsgebouw aan de Vondelstraat 39 te Amsterdam.

U bent van harte welkom. Op deze avond krijgt u een indruk van de werkwijze van de Orde en de Loge en kunt u vragen stellen. 
Er is ook een mogelijkheid om eerder een gesprek te voeren met een lid van de Loge.
 
U kunt zich voor de open avond aanmelden via het formulier 'Contact met de loge' op deze pagina. U ontvangt dan van ons een uitnodiging voor de bijeenkomst voor belangstellenden. Ook indien u meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen via dit formulier.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

  • op woensdagavond één keer per maand (Pluspunt aan de Smeenklaan 1 te Amstelveen)
  • op de laatste zondagmiddag van de maand (Vrijmetselaarsgebouw aan de Vondelstraat 39 te Amsterdam )

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
Woensdag 27 maart  Hengelo Avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.00  uur  
Zondag 2 juni 2024 Hoorn Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  
Zondag 13 oktober 2024 Alkmaar Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura