Amsterdam / Amstelveen

Loge Ludus Sacer

Opgericht in 1969

 

De naam van de loge betekent: Heilig Spel

 

Bijeenkomsten

De loge telt ruim dertig leden en komt wekelijks bij elkaar.

De bijeenkomsten worden gehouden op de eerste en tweede woensdagavond van de maand in Amsterdam (De Luwte, Wimbeldonpark 36 1185 XJ Amstelveen) en daarnaast op de laatste zaterdagmiddag van de maand in Amstelveen (Amsterdamseweg 168-170, 1182 HK, Amstelveen).

Informatie

 
 
 
Sta bewust in het leven

Weefsters zijn vrouwen die bewust in het leven willen staan. De vereniging 'Orde van Weefsters' geeft hun de mogelijkheid om daar aandacht aan te geven, in alle rust. Zij biedt volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Iedere vrouw is anders en dient haar leven zelf in te richten. Vrij denken en kiezen staan centraal. Weefsters vinden het daarnaast belangrijk elkaar te respecteren en te waarderen. Het ontmoeten van anderen met verschillende meningen en overtuigingen stimuleert ieders ontplooiing en groei.

Weefsters zoeken inspiratie en diepgang. Zij vinden die  onder andere in de symboliek en rituelen die deel uitmaken van hun werkwijze.
 
 
Open avond voor belangstellenden
 
De eerstvolgende avond voor belangstellenden voor loge Ludus Sacer zal plaatsvinden op woensdag in het voorjaar van 2019 in De Luwte, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen van 19.30 - 21.00 uur.
U bent van harte welkom met uw partner, vriend of vriendin. Op deze avond krijgt u een indruk van de werkwijze van de Orde en de Loge en kunt u vragen stellen.
 
U kunt zich voor de open avond aanmelden via de mail secr.ludussacer@ordevanweefsters.nl. U ontvangt dan van ons een uitnodiging voor een volgende bijeenkomst voor belangstellenden. Indien u meer informatie wilt ontvangen kunt u ook contact opnemen via dit mailadres.
Loge Ludus Sacer is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Hulp voor de content manager

Zuster content manager, komt u er niet uit? U vindt bijstand:
  • op uw eigen pagina 'CM' (geldt alleen voor loges)
  • op de pagina HELP CM (in het menu bovenin).