Privacybeleid

Gegevens van belangstellenden

Loges

Als u informatie aanvraagt, dan registreren wij de door u verstrekte persoonsgegevens zoals uw mailadres. Dit met als doel om uw aanvraag te beantwoorden en om u indien gewenst uit te nodigen voor informatiebijeenkomsten. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw gegevens en zullen deze nimmer met anderen delen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om het eventueel verwijderen hiervan.
Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de betreffende loge.

Orde van Weefsters: de landelijke organisatie

De Orde vraagt noch registreert persoonlijke gegevens van belangstellenden.

Gegevens van leden

Loges

Loges verwerken persoonsgegevens om hun vereniging te kunnen organiseren, verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en contact te kunnen hebben met hun leden. De gegevens van leden worden opgenomen in de ledenadministratie van de loge. Elk lid heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens te laten bewerken. Loges zullen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de gegevens ter beschikking zijn gesteld. Na beëindiging van het lidmaatschap worden alle persoonlijke gegevens vernietigd binnen 3 jaar; wanneer een uittredend lid dit verzoekt zullen haar gegevens sneller worden verwijderd.

Orde van Weefsters: de landelijke organisatie

Wie lid wordt van een loge, wordt tegelijk ook lid van de Orde van Weefsters. De Orde verwerkt persoonsgegevens die door de loges worden aangeleverd om de Orde te kunnen organiseren, verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en contact te kunnen hebben met hun leden. De gegevens van leden worden opgenomen in de ledenadministratie van de loge. Elk lid heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens te laten bewerken. Loges zullen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de gegevens ter beschikking zijn gesteld. Na beëindiging van het lidmaatschap worden alle persoonlijke gegevens vernietigd binnen 3 jaar; wanneer een uittredend lid dit verzoekt zullen haar gegevens sneller worden verwijderd.

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura