Menu Weefnet Loge Het Elfde Licht

's Hertogenbosch / Eindhoven

Loge  Het Elfde Licht

Opgericht in 1998

 

De naamgeving van Loge Het Elfde Licht heeft alleszins te maken met haar vestigingsplaats, maar ook met het feit dat zij de elfde Loge van de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura is.

Maar er zit meer symboliek in deze naam.
De eerste kennismaking met het getal elf leert ons dat het een getal is waar men niet zo goed raad mee weet. In navolging van de Joodse Kabbala zijn in de Middeleeuwen de heilige getallen geïntroduceerd in het geloof en in de eredienst. Na het getal tien, het volmaakte, kent men aan het getal elf de onmatigheid toe.

in de volksmond wordt elf ook wel het gekkengetal genoemd. Alhoewel de kwalificatie 'gek' een bijzondere kan zijn, zien we haar symbolische betekenis weerspiegeld in het feest van Carnaval. Dit feest symboliseert een wedergeboren worden. De verbranding van de strooien pop op vastenavond ofwel de begrafenis van Carnaval is een heel oud gebruik, dat door de Christelijke traditie gedeeltelijk is overgenomen.
Maar altijd is het een afscheidsfeest, een dodenfeest. Het afleggen van het oude vooraleer het nieuwe tot stand komt. Het masker wordt afgelegd. De blinddoek valt.

Elf is ook een priemgetal. Dat wil zeggen, dat het ondeelbaar is. Je kunt het slechts delen door het getal zelf of door het getal één. Eén wil zeggen Heel. In de getallenleer staat het ondeelbare Eén voor de Godheid zelf.

Wij, leden van de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura en in het bijzonder van Loge het Elfde Licht zijn dat Elfde Licht.
Wij hopen dat de symboliek achter deze woorden, die de wedergeboorte en het ondeelbare of de heelheid uitdrukt, ons tot steun is in onze poging 'meer mens' te worden.
Meer of volledig mens worden is de opdracht, waar we dagelijks aan proberen te werken. Onze eigen chaos op orde brengen.

Bijeenkomsten

Loge Het Elfde Licht komt om en om op de dinsdagen van de maand vanaf 19.30 u. tot plm. 22.00 u. bijeen in  's-Hertogenbosch en Eindhoven.
De plaats van bijeenkomst is dan WZC Nieuwehagen, Gervenstraat 2, 5211 PD ’s-Hertogenbosch.
Op de derde dinsdag van de maand is er een rituele bijeenkomst in het logegebouw in Eindhoven.

Informatie

Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: hetelfdelicht@ordevanweefsters.nl.

 


 

Loge Het Elfde Licht is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).