's Hertogenbosch / Eindhoven: Loge Het Elfde Licht

Opgericht in 1998

De naam van de loge verwijst naar heelheid en wedergeboorte.

Informatie voor belangstellenden

De loge organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden: 's avonds door de week of op zondagochtend. Meestal gaan we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek, zodat een belangstellende onze manier van werken kan ervaren.

Agenda

Er zijn momenteel door de loge geen bijeenkomsten gepland waarop belangstellenden meer te weten kunnen komen over de Orde van Weefsters. U kunt zich wel aanmelden voor een persoonlijk gesprek. Wilt u meer informatie ontvangen? Of wilt u horen wanneer er weer zo'n bijeenkomst is? Neem dan contact op via een e-mail naar hetelfdelicht@ordevanweefsters.nl, of via het formulier 'Contact met de loge' op deze pagina. Dan houden we u op de hoogte.

Over de naam van de loge

De naamgeving van Loge Het Elfde Licht heeft alleszins te maken met haar vestigingsplaats, maar ook met het feit dat zij de elfde Loge van de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura is.

Maar er zit meer symboliek in deze naam.
De eerste kennismaking met het getal elf leert ons dat het een getal is waar men niet zo goed raad mee weet. In navolging van de Joodse Kabbala zijn in de Middeleeuwen de heilige getallen geïntroduceerd in het geloof en in de eredienst. Na het getal tien, het volmaakte, kent men aan het getal elf de onmatigheid toe.

In de volksmond wordt elf ook wel het gekkengetal genoemd. Alhoewel de kwalificatie 'gek' een bijzondere kan zijn, zien we haar symbolische betekenis weerspiegeld in het feest van Carnaval. Dit feest symboliseert een wedergeboren worden. De verbranding van de strooien pop op vastenavond ofwel de begrafenis van Carnaval is een heel oud gebruik, dat door de Christelijke traditie gedeeltelijk is overgenomen.
Maar altijd is het een afscheidsfeest, een dodenfeest. Het afleggen van het oude vooraleer het nieuwe tot stand komt. Het masker wordt afgelegd. De blinddoek valt.

Elf is ook een priemgetal. Dat wil zeggen, dat het ondeelbaar is. Je kunt het slechts delen door het getal zelf of door het getal één. Eén wil zeggen Heel. In de getallenleer staat het ondeelbare Eén voor de Godheid zelf.

Wij, leden van de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura en in het bijzonder van Loge het Elfde Licht zijn dat Elfde Licht.
Wij hopen dat de symboliek achter deze woorden, die de wedergeboorte en het ondeelbare of de heelheid uitdrukt, ons tot steun is in onze poging 'meer mens' te worden.
Meer of volledig mens worden is de opdracht, waar we dagelijks aan proberen te werken. Onze eigen chaos op orde brengen.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt op dinsdagen bijeen, zowel in Vught als in Eindhoven, van 19:30 tot plm. 22:00 uur.
Adressen:

  • Lambertuskerk in Vught
  • Logegebouw in Eindhoven 

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
Woensdag 27 maart  Hengelo Avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.00  uur  
Zondag 2 juni 2024 Hoorn Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  
Zondag 13 oktober 2024 Alkmaar Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  
Zaterdag 23 november 2024 Bussum Jubileumviering ook voor belangstellenden, nadere informatie volgt nog  

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura