Bussum

 

Loge Sophia Omnia Vincit

Opgericht in 1999

De naam van de loge betekent: wijsheid overwint alles.

Informatie

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar op maandagavond
en heeft ongeveer 25 leden.

 

Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail
sophiaomniavincit@ordevanweefsters.nl   

 

In oktober 2018 (de datum volgt nog) is er voor belangstellenden een open avond.
Als u geïnteresseerd bent kunt u zich opgeven via de mail: 

sophiaomniavincit@ordevanweefsters.nl  

 

 

ANBI
Loge Sophia Omnia Vincit is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).