Bussum: Loge Sophia Omnia Vincit

Opgericht in 1999

De naam van de loge betekent: wijsheid overwint alles.

Informatie voor belangstellenden

De loge organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden: 's avonds door de week of op zondagochtend. Deze vinden plaats in het logegebouw in Bussum, of bij iemand thuis. Meestal gaan we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek, zodat een belangstellende onze manier van werken kan ervaren.

Agenda

Momenteel is er in Bussum één bijeenkomst gepland waarop belangstellenden meer te weten kunnen komen over de Orde van Weefsters. U kunt zich ook aanmelden voor een persoonlijk gesprek. Wilt u meer informatie ontvangen? Of wilt u horen wanneer er weer zo'n bijeenkomst is? Stuur dan even een mail naar sophiaomniavincit@ordevanweefsters.nl, of neem contact op via het formulier 'Contact met de loge' op deze pagina. Dan houden we u op de hoogte.

Op 3 oktober 2022 was er een goedbezochte Open Avond voor belangstellenden. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang van de avond met een ceremonie om 20.00 uur. Daarna was er uitleg over de werkwijze en kreeg men alle gelegenheid om vragen te stellen.

Op 26 februari 2024 zal er weer zo'n avond zijn. Tussentijds kunt u altijd informatie vragen via het secretariaat. U kunt ook een vrijblijvend gesprek aanvragen met een van de Weefsters van de loge.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt op de eerste, tweede en derde maandagavond bij elkaar.
 

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
       
Maandag 26 februari 2024 Bussum Avond voor belangstellenden, inloop vanaf 19.30 uur  
Donderdag 7 maart 2024 Velp Middag voor belangstellenden vanaf 13.00 uur  
Woensdag 27 maart  Hengelo Avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.00  uur  
Dinsdag 14 mei Bilthoven avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.30 uur.  
Zondag 2 juni 2024 Hoorn Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura