Waar gaat het om: innerlijke groei en verder

Alle wijsheid begint met zelfkennis.
Alleen wie zelf in balans is, kan zich goed inzetten voor anderen

Wie zoekt naar persoonlijke groei en diepgang, zal beseffen dat dit een voortdurend proces is. Dit proces is altijd persoonlijk en ieder mens dient daarin vrij haar eigen weg te zoeken. Weefsters vinden in de werkwijze van de Orde handvatten en steun in dat proces. Zonder recept of voorschrift, zonder regel, omdat wij mensen allemaal uniek zijn. 

Als hulpmiddel om de groei in onszelf te bewerkstelligen biedt de Orde een rituele weg, die gebruik maakt van de metafoor van het spinnen, weven en ontwerpen. En daarnaast is er het gesprek met elkaar in de loge, in vertrouwdheid, omdat we uiteindelijk allemaal naar het zelfde doel streven: een vol-levend mens te zijn. Dat brengt verbondenheid. Dat gevoel kan zich gaan uitstrekken tot verbondenheid met alle mensen. Uiteindelijk staan wij daardoor anders in de samenleving. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

De loge is de plaats waar wij elkaar ontmoeten, waar wij van elkaar kunnen leren. Met elkaar zoeken we naar diepgang. We hebben soms heel verschillende visies en meningen. Dat zien wij niet als lastig, maar juist als verrijkend. De ervaringen die we opdoen bij onze rituelen zijn de basis van waaruit we elkaar toch kunnen verstaan.

In de statuten van de Orde van Weefsters staat de doelstelling formeel verwoord. 

Beluister een podcast over de Orde en het Weefster-zijn

Loes Raeven praat met Sander Bergwerff (vrijmetselaar) over het Weefster-zijn en wat dat met je kan doen.
Deze podcast is te beluisteren hieronder. En ook via diverse grote platforms, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. 

Een eigen ritme zoeken in de hectiek van de ...

... snelle en steeds veranderende wereld, is niet voor iedereen gemakkelijk. “Toch is voor mij, het zélf bepalen welke stappen ik zet, hoe ik ze zet en waarom, essentieel. Om die stappen in mijn eigen ritme te kunnen maken, heb ik moeten leren om stil te staan. Niet alleen op een kruispunt om te bepalen welke weg ik in wil slaan, maar ook tijd nemen om gewoon, midden op de weg, te stoppen. Te durven kijken naar wat achter mij ligt, omdat dat wat is geweest - ook mijn toekomst bepaalt."

"Elk mensenleven kent donker en licht. Het vraagt moed om het licht op het donker te laten schijnen. Dan alleen kun je het donkere zien en kun je het of accepteren of eraan werken om het lichter te maken.  Alles is goed, maar je maakt wel zelf de keuze of je dit doet. En hoe je dit doet.
Ik ben ervan overtuigd dat – door erbij stil te staan – mijn keuzes niet beter of slechter zijn, maar wel bewuster gemaakt."

Els Schut – Teekman

 

Innerlijke groei: meer lezen

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura