Zeist / Bilthoven: Loge De Cirkel

Opgericht in 1999

De naam van onze loge, De Cirkel ...
... is ingegeven door de vorm. De cirkel is het meest verbreide geometrische symbool en dankt zijn vorm aan de wijze waarop de zon en de maan verschijnen. De cirkel is het symbool van volmaaktheid en volkomenheid. Aan de cirkel valt begin noch einde, richting noch oriëntering af te lezen. We zien de cirkel ook in de geschiedenis terug. De 'hemeltent' wordt als een ronde koepel voorgesteld. Het Egyptische symbool voor eeuwigheid is een tot cirkel geknoopt koord. In het Zenboeddhisme betekent de cirkel verlichting, de volmaaktheid van de mens verenigd met het oerprincipe. Het symbolische tegenbeeld van de cirkel is het vierkant, dat de aardse wereld en het materiële aanduidt. De cirkel staat voor eenheid en volheid.

Informatie voor belangstellenden

     Wie ben ik ten diepste,

wat wil ik,

waarom en hoe?

Hoe verhouden wij ons tot elkaar?

Wat is mijn plaats in het leven? 

Dit zijn vragen, die ons al eeuwenlang op zoektocht sturen,

Geïnteresseerd? Meer informatie aanvragen?

Mail ons: decirkel@ordevanweefsters.nl 

Een aantal keren per jaar organiseert Loge de Cirkel een informatieve avond voor belangstellenden. Op donderdagavond 26 oktober is er een kleinschalige huiskamerbijeenkomst in Bilthoven. Als u hiervoor belangstelling hebt, horen wij dat graag via een mail aan: decirkel@ordevanweefsters.nl . 

Voor al uw andere vragen en wensen m.b.t. de Orde van Weefsters kunt u ook bij dit e-mailadres terecht.
 

Leden van onze loge

Loge De Cirkel heeft ongeveer 30 leden in de leeftijd variërend van 45 tot genietend van het pensioen; vrouwen die volop in het leven staan. De meeste leden wonen in de omgeving van Utrecht.

Wat is het dat ú zoekt? Wat zou ú graag in een Weefsterloge willen vinden?

Twee persoonlijke ervaringen:
 

Charlotte:

Ik ben nu 3,5 jaar geleden ingewijd. Het lidmaatschap geeft me meer dan ik heb durven hopen.

De kern hiervan is: me mogen laven, me gedragen en verbonden voelen, eigenheid en tegelijk gelijkgestemdheid vinden met vrouwen die ook zo houden van nieuwsgierig (blijven) zoeken.

En dan soms opeens ook: samen vinden. Dat is goud!

Wilma:

Ik wilde lid van de Loge worden op zoek naar verdieping, vrij van dogma’s. 

Lid worden en deel uitmaken van een breed georiënteerde groep vrouwen waarmee ik de diepte in kon gaan en dat is gelukt. Wel had ik een te idealistisch beeld, ook bij onze Loge zijn wij mensen met onze tekortkomingen maar ook daar ben ik op een andere manier naar gaan kijken.

Binnen onze Loge ben ik op een andere manier gaan kijken naar mijzelf, naar de wereld om mij heen en naar mensen met andere overtuigingen. Ik had het voor geen goud willen missen.

Contact met de loge

Bijeenkomsten 

Loge de Cirkel komt drie keer per maand op de dinsdagavond bijeen, vanaf half september tot en met half juni. De avonden beginnen om 20.00 uur; vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar, zodat er vooraf tijd is om elkaar te begroeten. Na afloop kan er nagepraat worden onder het genot van een drankje. Twee bijeenkomsten per maand wisselen we met elkaar van gedachten. Meestal begint de avond dan met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling. De derde bijeenkomst heeft een ander karakter en is een rituele Logebijeenkomst.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
Dinsdag 7 november 2023 Zwolle Gezamenlijke voorlichtingsavond in het Academiehuis te Zwolle (Grote Kerk)  
Zondag 15 oktober 2023 Alkmaar Aanvang 10.30 uur, inloop vanaf 10.15 uur  
Donderdag 12 oktober 2023 Velp Belangstellendenmiddag van 13.00 tot 14.30 uur,   
Maandag 2 oktober 2023 Zwolle Huiskamerbijeenkomst   
Zondag 1 oktober 2023 Hoorn Aanvang 10.30 uur, inloop vanaf 10.15 uur  
woensdag 29 maart 2023 Hengelo Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur  
donderdag 16 maart 2023 Velp Aanvang: 13:00 uur  
woensdag 11 oktober 2023 Velsen-Zuid Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur  

                             

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2023 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura