Zeist

Loge De Cirkel

Opgericht in 1999

 

Bijeenkomsten

Loge de Cirkel komt wekelijks op de dinsdagavond bijeen, vanaf half september tot en met half juni. De meeste avonden beginnen om 20:00 uur. Na afloop kan er nagepraat worden onder het genot van een drankje. Elke dinsdag wisselen we met elkaar van gedachten. Meestal begint de bijeenkomst met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling.

Informatie

Heeft u belangstelling voor de Orde van Weefsters, en voor Loge de Cirkel in het bijzonder?

Wij organiseren op dinsdag 29 september 2020 weer een "huiskamerbijeenkomst", een kleinschalige, informatieve en inspirerende bijeenkomst, bedoeld voor vrouwen die meer zouden willen weten over onze Loge.

U bent van harte welkom!
De bijeenkomst wordt in Zeist gehouden, en begint om 20.00 uur.

Laat gerust uw wens om deel te nemen weten via een mail aan: decirkel@ordevanweefsters.nl

Voor al uw andere vragen en wensen kunt u ook bij dit e-mailadres terecht.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Loge De Cirkel verwerkt persoonsgegevens om haar vereniging te kunnen organiseren, verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en contact te kunnen hebben met haar leden. Ook wordt aan de hand van de verstrekte gegevens beoordeeld of er bij inschrijving aan de vereisten voor lidmaatschap wordt voldaan. De gegevens van leden worden opgenomen in de ledenadministratie. Elk lid heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens te laten bewerken. Loge De Cirkel zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de gegevens ter beschikking zijn gesteld.
 

 

Loge De Cirkel is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).