Menu: Loges > De Cirkel

Zeist

Loge De Cirkel

Opgericht in 1999

 

Bijeenkomsten

Loge de Cirkel komt wekelijks op de dinsdagavond bijeen, vanaf half september tot en met half juni. De meeste avonden beginnen om 20:00 uur. Na afloop kan er nagepraat worden onder het genot van een drankje. Elke dinsdag wisselen we met elkaar van gedachten. Meestal begint de bijeenkomst met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling.

Informatie

De naam van onze loge is De Cirkel....
... is ingegeven door de vorm. De cirkel is het meest verbreide geometrische symbool en dankt zijn vorm aan de wijze waarop de zon en de maan verschijnen. De cirkel is het symbool van volmaaktheid en volkomenheid. Aan de cirkel valt begin noch einde, richting noch oriëntering af te lezen. We zien de cirkel ook in de geschiedenis terug. De "hemeltent" wordt als een ronde koepel voorgesteld. Het Egyptische symbool voor eeuwigheid is een tot cirkel geknoopt koord. In het Zenboeddhisme betekent de cirkel verlichting, de volmaaktheid van de mens verenigd met het oerprincipe. Het symbolische tegenbeeld van de cirkel is het vierkant, dat de aardse wereld en het materiële aanduidt. De cirkel staat voor eenheid en volheid.

Onze loge
Loge De Cirkel heeft ongeveer 35 leden in de leeftijd variërend van 35 tot genietend van het pensioen; vrouwen die volop in het leven staan. De meeste leden wonen in de omgeving van Utrecht.

Wat is het dat ú zoekt? Wat zou ú graag in een Weefsterloge willen vinden?
Twee persoonlijke ervaringen:
Charlotte: "Het lidmaatschap geeft me meer dan ik heb durven hopen. De kern hiervan is: ............." (klik op de link voor de volledige tekst.)
Wilma: "Binnen onze Loge ben ik op een andere manier gaan kijken, naar: ........." (klik op de link voor de volledige tekst.)

Bent u nieuwsgierig?
U bent van harte welkom op onze "huiskamerbijeenkomsten". Dit zijn kleinschalige en inspirerende bijeenkomsten, bedoeld voor vrouwen die meer willen weten over onze loge. De bijeenkomsten worden in de omgeving van Zeist gehouden. Laat gerust uw wens om deel te nemen weten via een mail aan: decirkel@ordevanweefsters.nl 

Voor al uw andere vragen en wensen kunt u ook bij dit e-mailadres terecht.


Loge De Cirkel verwerkt persoonsgegevens om haar vereniging te kunnen organiseren, verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en contact te kunnen hebben met haar leden. Ook wordt aan de hand van de verstrekte gegevens beoordeeld of er bij inschrijving aan de vereisten voor lidmaatschap wordt voldaan. De gegevens van leden worden opgenomen in de ledenadministratie. Elk lid heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens te laten bewerken. Loge De Cirkel zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de gegevens ter beschikking zijn gesteld.
 

 

Loge De Cirkel is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).