Menu: Loges > Vita Vera

Velsen

Loge Vita Vera                                              

Opgericht in 1990

 

De naam van de loge betekent "Het Ware Leven", waarmee bedoeld wordt: het leven waarnaar de weg van bezinning en verdieping leiden kan.

Leden van de loge zien de inwijdingen en het delen van ervaringen als een hulpmiddel om te komen tot een diepere zingeving in het leven. Door zichzelf als mens beter te leren kennen en de eigen plaats in het groter geheel te beschouwen, komt men dichter bij het ware leven.

 

Bijeenkomsten

De loge telt ongeveer dertig leden en komt wekelijks bij elkaar. Het is een moment om naar uit te zien, omdat de bijeenkomsten inspirerend zijn, waar kracht uit wordt geput en tegelijk rust wordt ervaren.

Onze bijeenkomsten worden gehouden op woensdagavond 19.30 uur tot 22.00 uur.

Loge Vita Vera is gehuisvest aan de Torenstraat in Velsen Zuid.

Informatie

Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: vitavera@ordevanweefsters.nl

Avond voor belangstellenden
Op een avond voor belangstellenden wordt gesproken over de geschiedenis van de Orde en wat het lidmaatschap voor iemand kan betekenen, ook kan men ervaren hoe wij in de loge met elkaar omgaan en in gesprek gaan.

De avond begint om 19.30 uur (deur open om 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Vanwege corona zijn er (voorlopig) geen avonden voor belangstellenden. Bij vragen of interesse kunt u contact opnemen via vitavera@ordevanweefsters.nl.

Locatie: Torenstraat 2
1981 BC  Velsen Zuid

Open dagen
Op Open Monumentendag (tweede weekend van september) is het gebouw normaliter open voor belangstellenden. Leden van Loge Vita Vera zijn dan aanwezig in de logegebouwen te  Haarlem (Ripperdastraat) en Velsen (Torenstraat). Dit jaar zijn deze gebouwen waarschijnlijk niet open, vanwege corona en daardoor noodzakelijke verbouwingen.

Meer lezen

Artikel Haarlems Dagblad

Interview Bewust Haarlem 

 

Loge Vita Vera is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).