Velsen-Zuid: Loge Vita Vera

Opgericht in 1990

De naam van de loge betekent 'Het Ware Leven', waarmee bedoeld wordt: het leven waarnaar de weg van bezinning en verdieping leiden kan.

Leden van de loge zien de inwijdingen en het delen van ervaringen als een hulpmiddel om te komen tot een diepere zingeving in het leven. Door zichzelf als mens beter te leren kennen en de eigen plaats in het groter geheel te beschouwen, komt men dichter bij het ware leven.

Agenda

Datum Aanvang Soort Graad Onderwerp
 16-06-2024  20.00 uur   VB  I  hgkhsgkljhkhkdhgghkjghsdklghshgskljghghl
         

 

Informatie voor belangstellenden

11-10-2023 is er een avond voor belangstellenden

Op een avond voor belangstellenden wordt gesproken over wat het lidmaatschap voor iemand kan betekenen; ook kan men ervaren hoe wij in de loge met elkaar omgaan en in gesprek gaan.
Zo'n avond begint om 19.30 uur (deur open om 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

U kunt zich hiervoor opgeven via vitavera@ordevanweefsters.nl.

Locatie: Torenstraat 2
1981 BC  Velsen Zuid

 

Open monumentendag

Op Open Monumentendag  zijn veel logegebouwen open voor belangstellenden. Leden van Loge Vita Vera zijn dan normaliter aanwezig in de logegebouwen te  Haarlem (Ripperdastraat) en Velsen (Torenstraat). 

Dit jaar zullen zowel Loge de Hoeksteen (mannenloge) en Loge Vita Vera (vrouwenloge) u in Oud-Velsen informatie geven over het gebouw en over de loges zelf.

Ook in Haarlem zullen verschillende loges aanwezig zijn.

 

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar. Het is een moment om naar uit te zien, omdat de bijeenkomsten inspirerend zijn, er kracht uit wordt geput en tegelijk rust wordt ervaren.

Onze bijeenkomsten worden gehouden op woensdagavond 19.30 uur tot 22.00 uur. 

Loge Vita Vera is gehuisvest aan de Torenstraat in Velsen Zuid.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
Woensdag 27 maart  Hengelo Avond voor belangstellenden inloop vanaf 19.00  uur  
Zondag 2 juni 2024 Hoorn Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  
Zondag 13 oktober 2024 Alkmaar Informatiebijeenkomst voor belangstellenden, inloop vanaf 10.15 uur  
Zaterdag 23 november 2024 Bussum Jubileumviering ook voor belangstellenden, nadere informatie volgt nog  

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2024 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura