Velsen-Zuid: Loge Vita Vera

Opgericht in 1990

De naam van de loge betekent 'Het Ware Leven', waarmee bedoeld wordt: het leven waarnaar de weg van bezinning en verdieping leiden kan.

Leden van de loge zien de inwijdingen en het delen van ervaringen als een hulpmiddel om te komen tot een diepere zingeving in het leven. Door zichzelf als mens beter te leren kennen en de eigen plaats in het groter geheel te beschouwen, komt men dichter bij het ware leven.

Agenda

10, 11 september open monumentendagen
24 september Met een stal op de Jaarmarkt, Oud-Velsen
26 oktober Avond voor belangstellenden

 

 

 

Informatie voor belangstellenden

Woensdag 26 oktober 2022

Op een avond voor belangstellenden wordt gesproken over wat het lidmaatschap voor iemand kan betekenen; ook kan men ervaren hoe wij in de loge met elkaar omgaan en in gesprek gaan.
Zo'n avond begint om 19.30 uur (deur open om 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

U kunt zich hiervoor opgeven via vitavera@ordevanweefsters.nl.

Locatie: Torenstraat 2
1981 BC  Velsen Zuid

Waarschijnlijk wordt in het voorjaar van 2023 nog een avond voor belangstellenden georganiseerd.

Open monumentendag

Op Open Monumentendag (Zaterdag 10 en zondag 11 september) zijn veel logegebouwen open voor belangstellenden. Leden van Loge Vita Vera zijn dan normaliter aanwezig in de logegebouwen te  Haarlem (Ripperdastraat) en Velsen (Torenstraat). 

Dit jaar zullen zowel Loge de Hoeksteen (mannenloge) en Loge Vita Vera (vrouwenloge) u in Oud-Velsen informatie geven over het gebouw en over de loges zelf.

Ook in Haarlem zullen verschillende loges aanwezig zijn.

 

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar. Het is een moment om naar uit te zien, omdat de bijeenkomsten inspirerend zijn, er kracht uit wordt geput en tegelijk rust wordt ervaren.

Onze bijeenkomsten worden gehouden op woensdagavond 19.30 uur tot 22.00 uur. 

Loge Vita Vera is gehuisvest aan de Torenstraat in Velsen Zuid.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
3 oktober Groningen 19:30 - 21:30 uur  
3 oktober Bussum 19.30 - 21.30 uur  
9 oktober Alkmaar 10.30-12.00 uur Koffieochtend (inloop vanaf 10.15)  
26 oktober Velsen-Zuid inloop 19.15 uur
aanvang 19.30 uur
 
9 november 2022 Hengelo Aanvang: 19.30 uur  
16 november  Alkmaar Aanvang: 19.30 uur  
zondag 29 januari 2023 Hoorn Aanvang: 10.30 uur (inloop vanaf 10.15 uur)  

                             

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2022 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura