Menu: Loges > Amethist

Bergen op Zoom

Loge  Amethist

Opgericht in 2013


Zoals een amethist het licht in zich opneemt en weer doorgeeft, zo willen ook de leden van Loge Amethist het licht in zichzelf versterken en doorgeven

aan anderen.

 

Bijeenkomsten

Onze loge telt ruim 20 leden en houdt in de regel drie bijeenkomsten per maand.

Wij komen bijeen op maandagavond in het logegebouw te  Engelsestraat 30, 4611 RR Bergen op Zoom. 

Dit monumentale gebouw, oorspronkelijk gebouwd als de Amsterdamsche bank  – architectuur Amsterdamse School – is eigendom van de Vrijmetselaarsloge l’Inséparable en ondergebracht in een stichting. Voor onze Weefsterloge is deze stichting een welwillend gastheer.

 

Informatie

Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: amethist@ordevanweefsters.nl

Wij houden op regelmatige basis Open Bijeenkomsten voor belangstellenden en met uw bericht plannen wij deze in overleg met u.

 

 

 

 

 

 

Loge Amethist is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Gegevens van de vereniging waaraan u jaarlijks een gift doet:
Vereniging Loge Amethist onderdeel van Vita Feminea Textura.
RSIN/fiscaal nummer: 8524.36.178.

Loge Amethist is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).