Hoorn: Loge Ariana

Opgericht op 12 november 2017

De naam van de loge: 
Ariana is de Romeinse benaming voor Ariadne.
Zij staat symbool voor het hogere in onszelf dat ons richting geeft op onze levensweg onderweg naar het Licht.

Informatie voor belangstellenden

Informatiebijeenkomsten en Open Logeavonden

Loge Ariana organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden. Zo organiseren wij een paar keer per jaar een koffieochtend, waarop wij informatie geven over de Orde van Weefsters en aan de hand van een thema met elkaar in gesprek gaan. Op deze pagina leest u wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is en hoe u zich kunt aanmelden.
Daarnaast is er in het voor- en najaar een open logeavond. Belangstellenden die zich na een informatiebijeenkomst verder willen oriënteren kunnen tijdens deze avonden een logeavond beleven (in aangepaste vorm).
De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor vrouwen.

Agenda

Open Monumentendag

Jaarlijks is tijdens de Open Monumentendag het Logegebouw in Hoorn geopend. Het betreft een historisch gebouw, in het verleden eigendom van de West-Indische Compagnie. In Hoorn wordt het Logegebouw gedeeld met twee vrijmetselaarsloges: Loge Westfriesland en Loge De Eenhoorn. 

Op Open Monumentendag zijn er tussen 11.00-17.00 uur ook leden van de Orde van Weefsters in het gebouw aanwezig, die desgewenst informatie over de Orde en de Loge kunnen geven. De Open Monumentendag vindt elk jaar plaats op de zaterdag in het tweede weekend van september.
In 2023 bent u welkom op zaterdag 9 september.

Informatieve koffieochtend

Op zondag 30 okober is de eerstvolgende  informatieve koffieochtend. Inloop is vanaf 10.15 uur en aanvang 10.30 uur. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 12.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via:
ariana@ordevanweefsters.nl.
Via dit mailadres kunt u ook eventuele vragen stellen.

Lees hierboven ook het artikel over Loge Ariana in het NHD van 4 februari 2022

Adres van het logegebouw

Binnenluiendijk 2
1621 ME Hoorn

Entree via de achteringang, door de groene poort.

Parkeren kan op het ABC of op de Nieuwe Wal. Een deel van de parkeerplaats op het ABC is gereserveerd voor bewoners, de rijen daarachter kunnen gratis worden gebruikt.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De Loge komt wekelijks bij elkaar op woensdagavonden.

Adres: het gebouw dat we delen met de Vrijmetselaarsloges, aan Binnenluiendijk 2 in Hoorn. 

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
3 oktober Groningen 19:30 - 21:30 uur  
3 oktober Bussum 19.30 - 21.30 uur  
9 oktober Alkmaar 10.30-12.00 uur Koffieochtend (inloop vanaf 10.15)  
17 oktober Velp 13:00 - 14:30 uur  
26 oktober Velsen-Zuid inloop 19.15 uur
aanvang 19.30 uur
 
30 oktober 2022 Hoorn Inloop 10.15 uur
Aanvang 10.30 uur
 
9 november 2022 Hengelo Aanvang: 19.30 uur  
10 november 2022

Zwolle

Aanvang: 19.30 uur  
16 november  Alkmaar Aanvang: 19.30 uur  

                             

 

Privacy

Als u informatie aanvraagt, dan registreren wij de door u verstrekte persoonsgegevens zoals uw mailadres. Dit met als doel om uw aanvraag te beantwoorden en om u indien gewenst uit te nodigen voor informatiebijeenkomsten. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw gegevens en zullen deze nimmer met anderen delen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om het eventueel verwijderen hiervan.
Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via: ariana@ordevanweefsters.nl

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2022 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura