Menu: Loges > Ariana

Menu Weefnet Loge Ariana

Hoorn

Loge Ariana

Opgericht op 12 november 2017

 

 

 

Betekenis van de loge naam Ariana:
Ariana is de Romeinse benaming voor Ariadne.
Zij staat symbool voor het hogere in onszelf dat ons richting geeft op onze levensweg onderweg naar het Licht.

 

Bijeenkomsten
De Loge telt bij oprichting 20 leden en komt wekelijks bij elkaar.
De bijeenkomsten worden gehouden op woensdagavonden in het gebouw dat we delen met de Vrijmetselaarsloges, aan Binnenluiendijk 2 in Hoorn. 

 
   

Informatie

Informatiebijeenkomsten en Open Logeavonden

Loge Ariana organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden. Zo organiseren wij een paar keer per jaar bijeenkomsten, waarop wij informatie geven over de Orde van Weefsters en aan de hand van een thema met elkaar in gesprek gaan.
Daarnaast is er in het voor- en najaar een open logeavond. Belangstellenden die zich na een informatiebijeenkomst verder willen oriënteren kunnen tijdens deze avonden een logeavond beleven (in aangepaste vorm).
De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor vrouwen.

Aankondiging informatiebijeenkomst

Op zondagochtend 24 oktober 2021 is de eerstvolgende informatieve koffieochtend. Inloop is vanaf 10.15 uur en aanvang 10.30 uur. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 12.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via:
ariana@ordevanweefsters.nl. Via dit mailadres kunt u ook eventuele vragen stellen.
U ontvangt dan een uitnodiging met nadere informatie. Via dit mailadres kunt u ook uw eventuele vragen stellen.

Open Monumentendag

Jaarlijks is tijdens de Open Monumentendag het Logegebouw in Hoorn geopend. Het betreft een historisch gebouw, in het verleden eigendom van de West-Indische Compagnie. In Hoorn wordt het Logegebouw gedeeld met twee vrijmetselaarsloges: Loge Westfriesland en Loge De Eenhoorn. Op 11 september zijn er tussen 11.00-17.00 uur ook leden van de Orde van Weefsters in het gebouw aanwezig, die desgewenst informatie over de Orde en de Loge kunnen geven. De Open Monumentendag vindt elk jaar plaats op de zaterdag in het tweede weekend van september. 

Adres Logegebouw

Binnenluiendijk 2, 1621 ME Hoorn.
Entree via de achteringang, door de groene poort. Parkeren kan op het ABC of op de Nieuwe Wal. Een deel van de parkeerplaats op het ABC is gereserveerd voor bewoners, de rijen daarachter kunnen gratis worden gebruikt.

Verzoek om informatie

Wilt u meer informatie over Loge Ariana en de Orde van Weefsters, neemt u dan contact op met ariana@ordevanweefsters.nl

Privacybeleid

Als u informatie aanvraagt, dan registreren wij de door u verstrekte persoonsgegevens zoals uw mailadres. Dit met als doel om uw aanvraag te beantwoorden en om u indien gewenst uit te nodigen voor informatiebijeenkomsten. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw gegevens en zullen deze nimmer met anderen delen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om het eventueel verwijderen hiervan.
Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via: ariana@ordevanweefsters.nl

Loge  Ariana is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).