Inwijding

‘Inwijden’ betekent dat iemand nieuwe kennis overgedragen krijgt, nieuwe ervaring opdoet en opgenomen wordt in een groep of een bepaalde plaats krijgt in een groep. In boeken, films, verenigingen en groepen, in kerk en maatschappij zien we inwijdingen plaatsvinden. Ze markeren doorgaans een onomkeerbare overgang. De opname in de Orde van Weefsters vindt plaats door middel van inwijding. 

Het proces tijdens deze inwijding zou kunnen worden vergeleken met een rollenspel. Degene die als aspirant lid binnenkomt, heeft de hoofdrol. Anderen spelen rollen die verwijzen naar diverse aspecten van haar innerlijk, haar omgeving en haar leven. De sfeer is plechtig, er is een vast patroon van handelingen, teksten, symbolen, stilte en muziek. De plaats van inwijding heeft een passende inrichting, de deelneemsters hebben zich er speciaal voor gekleed.

De inwijding is voor iedereen  gelijk. Maar omdat alles wat er zich afspeelt in symbolische termen wordt aangegeven, zal degene die ingewijd wordt zelf haar interpretatie daarvan beleven en haar eigen invulling geven aan die symbolen. Na de inwijding zelf gaat de symboliek, door ermee te werken, steeds meer betekenis krijgen. De Orde van Weefsters kent drie inwijdingen die in de loop van ongeveer twee jaar gegeven worden: die tot Spinster, tot Weefster en tot Ontwerpster.

Meer lezen over:

symboliek
verbondenheid
ontmoeten
samenleving