Verbondenheid

 

 

Weefsters zijn zich bewust van een verbondenheid met elkaar en met de medemens. We benadrukken wat mensen met elkaar verbindt, niet wat mensen van elkaar (onder)scheidt. Deze verbondenheid komt voort uit de gedachte dat alle mensen een kern hebben die in verbinding staat met dezelfde Bron, een beginsel dat mens en mensheid overstijgt. Dat staat los van hoe je dit beginsel zelf wilt inkleuren.

In het dagelijkse leven is het niet altijd gemakkelijk om naar die verbondenheid te streven. Wij proberen te zien wat mensen gemeen hebben, boven de verscheidenheid in afkomst, opleiding, politieke kleur, religieuze overtuiging of seksuele geaardheid. Hoe verschillend meningen en belangen ook kunnen zijn, respect en verdraagzaamheid kunnen het mogelijk maken om elkaar toch als mens te ontmoeten en misschien zelfs van elkaar te leren. 
Wat dat betreft is de loge een plaats waar wij als Weefsters kunnen oefenen. Op elkaar en met elkaar. Verschillend en toch in verbondenheid.

 

Meer lezen over:

inwijdingen
symboliek
ontmoeten
samenleving