Menu: Doel > Samenleving

Samenleving

Weefsters hebben idealen en staan tegelijk met beide benen in de maatschappij.

Als Weefster weten we ons verantwoordelijk voor ons doen en laten. Het kan dan ook niet anders of ieder van ons werkt aan een betere samenleving. Hoe dat gebeurt, is afhankelijk van de situatie waarin zij verkeert, haar plaats in de maatschappij, haar talenten en mogelijkheden. Zij heeft oog en oor voor wat mensen in haar omgeving nodig hebben. Dat kan betekenen dat ze actief voor of met anderen aan de slag gaat. Of dat ze een positieve sfeer creëert en behoudt in een groep of organisatie. Of iemand bijstaat in moeilijke tijden. Of … terugtreedt in het vertrouwen dat de ander het zelf kan. Maar nooit gaat dat onder de naam Weefster. 

Weefster-zijn is een levenshouding. Wij trachten die gestalte te geven door onze opstelling en ons handelen in het dagelijks leven. Dat betekent dat de Orde van Weefsters, of de loges die daartoe behoren, niet als zodanig activiteiten op maatschappelijk gebied opzetten. Maar misschien kunt u een Weefster herkennen aan haar levenshouding en haar werk in de wereld. 

De Orde staat ingeschreven in het ANBI-register.

 

Meer lezen over:

inwijdingen
symboliek
verbondenheid
ontmoeten