Menu: Doel > Ontmoeten

Ontmoeten

Ontmoetingen met mensen kunnen ons inspireren. Ze kunnen ons ook leren anders naar dingen te kijken – ook naar onszelf. In de loge willen wij die ontmoetingen stimuleren. We spreken met vrouwen die we anders misschien nooit hadden leren kennen. Onze leeftijden, beroepen, bezigheden, achtergronden en meningen verschillen. Dit maakt de loge zo boeiend. 

De sfeer van vertrouwen moeten wij zelf creëren en behouden. Dat doen we onder andere door elkaar met aandacht en respect tegemoet te treden, ook als we heel andere meningen hebben. We zoeken naar diepgang in de bijeenkomsten. We spiegelen ons aan elkaar. Maar vooral is het ontmoeten in de loge een ‘ont-moeten’. 

De symboliek biedt ons een concrete, beeldende taal die wij gebruiken om met elkaar te spreken over individuele ervaringen en interpretaties. De taal van de symbolen behoedt ons om te vervallen in vage, abstracte bewoordingen.

 

Meer lezen over:

inwijdingen
symboliek
verbondenheid
samenleving