Menu: Doel

Waar gaat het om: innerlijke groei en verder

Alle wijsheid begint met zelfkennis.
Alleen wie zelf in balans is, kan zich goed inzetten voor anderen
.

 

Wie zoekt naar persoonlijke groei en diepgang, zal beseffen dat dit een voortdurend proces is. Dit proces is altijd persoonlijk en ieder mens dient daarin vrij haar eigen weg te zoeken. Weefsters vinden in de werkwijze van de Orde handvatten en steun in dat proces. Zonder recept of voorschrift, zonder regel, omdat wij mensen allemaal uniek zijn.

Als hulpmiddel om de groei in onszelf te bewerkstelligen biedt de Orde een rituele weg, die gebruik maakt van de metafoor van het spinnen, weven en ontwerpen. En daarnaast is er het gesprek met elkaar in de loge, in vertrouwdheid, omdat we uiteindelijk allemaal naar het zelfde doel streven: een vol-levend mens te zijn. Dat brengt verbondenheid. Dat gevoel kan zich gaan uitstrekken tot verbondenheid met alle mensen. Uiteindelijk staan wij daardoor anders in de samenleving. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

De loge is de plaats waar wij elkaar ontmoeten, waar wij van elkaar kunnen leren. Met elkaar zoeken we naar diepgang. We hebben soms heel verschillende visies en meningen. Dat zien wij niet als lastig, maar juist als verrijkend. De ervaringen die we opdoen bij onze rituelen zijn de basis van waaruit we elkaar toch kunnen verstaan.

In de statuten van de Orde van Weefsters staat de doelstelling formeel verwoord.