Verwante organisaties

De Orde van Vrije Weefsters Vinculum Verum is in 2001 opgericht door leden van de Orde van Weefsters VFT. Alleen toegankelijk voor vrouwen. Gewerkt wordt met dezelfde symboliek als in de Orde VFT. Er is een loge; deze komt bijeen in Almelo: www.vinculumverum.nl

Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden: Orde voor mannen, met een gelijke doelstelling en werkwijze met rituelen, symboliek en gesprekken.
www.vrijmetselarij.nl

Gemengde Vrijmetselaarsordes in Nederland, met loges voor mannen en vrouwen gezamenlijk:

Le Droit Humain
www.droit-humain.org/paysbas

Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij
www.nggv.nl

De Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland (VmV): een loge in Gouda waar vrouwen zelfstandig Vrijmetselarij kunnen beoefenen naar de stijl en gebruiken zoals die in Nederland gangbaar zijn: www.vmvnl.nl

Orde van Odd Fellows: orde die ook met rituelen werkt, maar meer nadruk op de samenleving als doel; loges voor mannen en loges voor vrouwen (Rebekkah’s)
www.oddfellow.nl

Rotary: Een internationaal georganiseerde serviceclub van mannen en vrouwen met de nadruk op dienstbaarheid aan de samenleving 
www.rotary.nl

Lions Club: Een internationaal georganiseerde serviceclub waarvan de leden (mannen en vrouwen) op vriendschappelijke basis samenwerken ten bate van de samenleving waar zij deel van uitmaken.
www.lions.nl

Soroptimisten: Als internationale serviceorganisatie van vakvrouwen zetten zij zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. 
www.soroptimist.nl

 

Verwante organisaties in het buitenland

Frankrijk: Ordre des Tisserandes Vita Feminea Textura
Website: www.ordredestisserandes-vftdefrance.eu.
Dit is een orde voor vrouwen, die met dezelfde symboliek werkt als onze Orde van Weefsters, ruim tien jaar geleden opgericht vanuit de Nederlandse Orde. 

Europese Ordes van Vrouwelijke Vrijmetselaren
In veel Europese landen zijn Vrouwenordes van Vrijmetselaren, onder meer in Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Spanje. Zij werken met dezelfde symboliek als Vrijmetselaarsloges voor mannen, maar laten alleen vrouwen toe als lid. Deze Vrouwelijke Vrijmetselaars in Europa zijn verenigd in de CLIMAF: Centre de Liaison International de la Maçonnerie Féminine: http://www.climaf.eu/. Daarnaast zijn er niet aangesloten vrouwenordes, zoals in Engeland.

Europese Gemengde Vrijmetselaarsordes
In de meeste landen van Europa zijn tevens ‘gemengde’ Ordes, waarvan zowel mannen als vrouwen lid kunnen worden. Ook deze Ordes werken in het algemeen volgens de principes en met de symboliek van de Vrijmetselarij.