Leiden

Loge Rosa Ventorum
opgericht in 1999

Rosa Ventorum is Latijn voor windroos.
De loge zien wij, net als de windroos, als een hulpmiddel om zich in het leven en de wereld te oriënteren.

Rosa Ventorum heeft tussen de 30 en 35 leden, die uit Leiden en soms verre omgeving komen.

Bijeenkomsten houden wij op maandagavonden, twee tot drie maal per maand. De aanvangstijd is 19.30 uur en in principe is de officiële sluiting om 22 uur. Daarna kan er nog wat nagepraat worden met een drankje voor wie dat wil.
De rituele bijeenkomsten vinden plaats in het Vrijmetselaarsgebouw, Steenschuur 6, Leiden. De andere bijeenkomsten worden gehouden in de Doezastraat 2A (door het hek naast nummer 2).

Informatie

Minimaliseren

Wij houden voorlichtingsavonden meestal samen met Vrijmetselaarsloge La Vertu, in het najaar en in het voorjaar. Die zijn geheel vrijblijvend te bezoeken. Zodra een concrete datum bekend is, wordt die hier bekend gemaakt.

Wij organiseren daarnaast ook zogenaamde huiskamerbijeenkomsten in kleine kring voor wie wat persoonlijker informatie wenst.

Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden of wilt u meer informatie, neem dan contact op via de mail: rosaventorum@ordevanweefsters.nl.Loge Rosa Ventorum is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).