Bussum

 

Loge Sophia Omnia Vincit

Opgericht in 1999

De naam van de loge betekent: wijsheid overwint alles.

Informatie

Minimaliseren

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar op maandagavond
en heeft ongeveer 25 leden.

 

Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail
sophiaomniavincit@ordevanweefsters.nl   

 

OPEN DAG

Loge Sophia Omnia Vincit doet op zondag 9 september 2018 mee aan de Open Dag Vrijmetselarij in Bussum.

Van 12.00-17.00 uur wordt, in samenwerking met de drie mannelijke en de drie gemengde Vrijmetselaarsloges

uit Bussum, een gevarieerd programma geboden.

In het logegebouw op de Brediusweg 23 te Bussum wordt op verschillende manieren informatie geboden

over het gedachtegoed dat bij Weefsters en Vrijmetselaren grote overeenkomsten kent en over de werkwijze en

symboliek van de verschillende Ordes.

Ter illustratie wordt er ieder uur een ceremonie opgevoerd waarbij belangstellenden een rol kunnen vervullen

en worden er interactieve manieren geboden om kennis te vergaren over hoe je je kunt ontplooien bij je zingevingsvragen.

En er is de mogelijkheid om in gesprek te gaan met aanwezige weefsters en vrijmetselaren.

 

 

 

ANBI
Loge Sophia Omnia Vincit is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).