Bussum

 

Loge Sophia Omnia Vincit

Opgericht in 1999

De naam van de loge betekent: wijsheid overwint alles.

 

 

 

 

Informatie

Minimaliseren

                                             

  

 

 

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar op maandagavond
en heeft ongeveer 25 leden.

 

Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: 
sophiaomniavincit@ordevanweefsters.nl   

 

 

 

ANBI
Loge Sophia Omnia Vincit is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).