Bussum

 

Loge Sophia Omnia Vincit

Opgericht in 1999

De naam van de loge betekent: wijsheid overwint alles.

Informatie

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar op maandagavond
en heeft 21 leden.

 

Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail
sophiaomniavincit@ordevanweefsters.nl   

 

OPEN LOGE AVOND
MAANDAGAVOND 14 OKTOBER 2019

Op maandagavond 14 oktober a.s. organiseert loge Sophia Omnia Vincit een Open Lope avond.
Graag nodigen wij geïnteresseerde vrouwen uit om kennis te maken met het gedachtengoed van de Orde van Weefsters.

De Open Loge Avond vindt plaats in het gebouw van de Vrijmetselarij aan de:

Brediusweg 23-a te Bussum
Inloop 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

Graag van te voren aanmelden via
sophia.omnia.vincit@gmail.com 

of
telefoonnummer 06-26756870
 

 

 

 

ANBI
Loge Sophia Omnia Vincit is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).