Amsterdam / Amstelveen

Loge Ludus Sacer

Opgericht in 1969

 

De naam van de loge betekent: Heilig Spel
De loge telt ongeveer 20 leden en komt wekelijks bij elkaar.

 

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden gehouden op de eerste en tweede woensdagavond van de maand in Amstelveen(in De Luwte, Wimbledonpark 36, 1185 JK)
en op de laatste zaterdagmiddag van de maand ook in Amstelveen (in het gebouw van de Vrijmetselaars, Amsterdamseweg 168-170, 1182 HK).

Informatie

 
 
 
Sta bewust in het leven

Weefsters zijn vrouwen die bewust in het leven willen staan. De vereniging 'Orde van Weefsters' geeft hun de mogelijkheid om daar aandacht aan te geven, in alle rust. Zij biedt volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Iedere vrouw is anders en dient haar leven zelf in te richten. Vrij denken en kiezen staan centraal. Weefsters vinden het daarnaast belangrijk elkaar te respecteren en te waarderen. Het ontmoeten van anderen met verschillende meningen en overtuigingen stimuleert ieders ontplooiing en groei.

Weefsters zoeken inspiratie en diepgang. Zij vinden die  onder andere in de symboliek en rituelen die deel uitmaken van hun werkwijze.
 
 
Open avond voor belangstellenden
 
De eerstvolgende avond voor belangstellendenvoor loge Ludus Sacer zal plaatsvinden op een woensdag in het voorjaar van 2020 in De Luwte, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveeen van 19.30 - 21.00 uur.

U bent van harte welkom met uw partner, vriend of vriendin. Op deze avond krijgt u een indruk van de werkwijze van de Orde en de Loge en kunt u vragen stellen. 
Er is ook een mogelijkheid om eerder een gesprek te voeren met een lid van de Loge.
 
U kunt zich voor de open avond aanmelden via de mail secr.ludussacer@ordevanweefsters.nl. U ontvangt dan van ons een uitnodiging voor een volgende bijeenkomst voor belangstellenden. Indien u meer informatie wilt ontvangen kunt u ook contact opnemen via dit mailadres.
Loge Ludus Sacer is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).