Groningen

Loge  Fons Vitae

Opgericht in 1978

 

De naam van de loge betekent: levensbron.

Bijeenkomsten
De loge heeft tussen de 30 en 40 leden en komt wekelijks bij elkaar.De bijeenkomsten zijn op maandagavond en worden meestal door twintig tot dertig leden bezocht. Eenmaal per maand is dat een rituele bijeenkomst.

Informatie

Minimaliseren

Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: fonsvitae@ordevanweefsters.nl


LOGE FONS VITAE

organiseert voor vrouwen die bewust in het leven (willen) staan een INFORMATIEAVOND.

Hebt u behoefte aan geestelijke verdieping naast het leven van alledag, dan is het lidmaatschap van de Orde van Weefsters misschien iets voor U. Loge Fons Vitae is één van de 17 loges in Nederland en bevindt zich in Groningen. De bijeenkomsten van de loge vinden altijd plaats op de maandagavond.

Datum:  woensdag 14 maart 2018
Locatie:     Bibliotheek Logegebouw, Turfsingel 46, 9712 KR Groningen
Tijd:           19.30 uur

Opgeven:  via bovenstaande mail-link van Loge Fons Vitae of bij onze contactpersoon: mevr. N Bangert-van Heck tel: 0592-481454, email adres: neeltjevanheck@hotmail.com


 

Loge Fons Vitae is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).