Groningen

Loge  Fons Vitae

Opgericht in 1978

 

De naam van de loge betekent: levensbron.

Bijeenkomsten
De loge heeft tussen de 30 en 40 leden en komt wekelijks bij elkaar.De bijeenkomsten zijn op maandagavond en worden meestal door twintig tot dertig leden bezocht. Eenmaal per maand is dat een rituele bijeenkomst.

Informatie

Minimaliseren

Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: fonsvitae@ordevanweefsters.nl


LOGE FONS VITAE

In het weekend van 8/9 september a.s. zijn er weer vele monumentale gebouwen open. In Groningen is ook het gebouw aan de Turfsingel 46 te bezichtigen.

Op 8 september kunt u in dit gebouw van de Vrijmetselaars ook vrouwen van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, ontmoeten. De Groningse afdeling van deze Orde, loge Fons Vitae houdt haar bijeenkomsten eveneens in dit gebouw. Wij komen bij elkaar op de maandagavond.

Als wij kijken naar ons leven, zouden we dat kunnen zien als een reis. Soms is dat een reis naar het verleden, naar herinneringen. De reis kan ook gericht zijn op de toekomst, naar nieuwe mogelijkheden. Wanneer u op zoek bent naar meer diepgang in uw leven, naar het wezen van uzelf en dat nader zoudt willen onderzoeken, is een lidmaatschap van de loge misschien iets voor u. Misschien vindt u het boeiend te weten waardoor wij worden geinspireerd. Als dat zo is, willen we u daarvan graag een indruk geven. Een aantal van onze leden zal aanwezig zijn om daarover te vertellen en te laten zien via beeldmateriaal.

Wij verheugen ons erop u op deze dag te ontmoeten!

U kunt ons ook via de website bereiken: fonsvitae@ordevanweefsters.nl

 

 


 

Loge Fons Vitae is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).