Zeist

Loge De Cirkel

Opgericht in 1999

 

Bijeenkomsten

Loge de Cirkel komt wekelijks op de dinsdagavond bijeen, vanaf half september tot en met half juni. De meeste avonden beginnen om 20:00 uur. Na afloop kan er nagepraat worden onder het genot van een drankje. Elke dinsdag wisselen we met elkaar van gedachten. Meestal begint de bijeenkomst met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling.

Informatie

VERBINDING... wat betekent dat voor je?

OPEN DAG van vrijmetselaars en weefsters, voor vrouwen en mannen, op zondag 2 februari 2020 om 14.00 uur.
Maak kennis met ons gedachtegoed.

Tijd voor Verbinding.

Ziet u uw leven ook als een reis, een zoektocht naar wie u in wezen bent? Vindt u het interessant om meer te weten over hoe wij als Weefsters en Vrijmetselaars daar met elkaar over in verbinding zijn en in groeien?

Dan bent u hartelijk welkom op onze open dag, op zondag 2 februari 2020 om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Locatie: "Huize het Oosten" aan de Rubenslaan 1, Bilthoven (vlakbij het NS station). U ontvangt informatie, én u kunt ook beleven wat een vrijmetselaars- of weefstersrituaal inhoudt, want: wij voeren er met alle aanwezigen een uit... 

Voor meer informatie en aanmeldingen, ga naar https://www.tijdvoorverbinding.nl

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Loge De Cirkel verwerkt persoonsgegevens om haar vereniging te kunnen organiseren, verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en contact te kunnen hebben met haar leden. Ook wordt aan de hand van de verstrekte gegevens beoordeeld of er bij inschrijving aan de vereisten voor lidmaatschap wordt voldaan. De gegevens van leden worden opgenomen in de ledenadministratie. Elk lid heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens te laten bewerken. Loge De Cirkel zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de gegevens ter beschikking zijn gesteld.
 

 

Loge De Cirkel is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).