Zeist

Loge De Cirkel

Opgericht in 1999

 

Bijeenkomsten

Loge de Cirkel komt wekelijks op de dinsdagavond bijeen, vanaf half september tot en met half juni. De meeste avonden beginnen om 20:00 uur. Na afloop kan er nagepraat worden onder het genot van een drankje. Elke dinsdag wisselen we met elkaar van gedachten. Meestal begint de bijeenkomst met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling.

Informatie

Belangstelling voor onze Loge?  

Loge de Cirkel organiseert op woensdagavond 23 januari 2019 a.s. een "huiskamer-bijeenkomst".

Daar kunt u vrijblijvend kennis maken met een aantal leden van de Loge. Zij vertellen u meer over de Orde van Weefsters en u kunt zelf de werkwijze van de Orde, en onze Loge, enigszins ervaren.

Ook is er gelegenheid om alle vragen te stellen, die bij u leven of die de informatie op de website bij u hebben opgeroepen.

Van harte welkom!

 

U kunt zich aanmelden via decirkel@ordevanweefsters.nl 

 

Heeft u geen gelegenheid tot het bijwonen van deze bijeenkomst, en wilt u wel graag informatie over onze Loge aanvragen?
Heeft u interesse in een informatief, verkennend gesprek?
Mailt u ons gerust op: decirkel@ordevanweefsters.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
Loge De Cirkel verwerkt persoonsgegevens om haar vereniging te kunnen organiseren, verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en contact te kunnen hebben met haar leden. Ook wordt aan de hand van de verstrekte gegevens beoordeeld of er bij inschrijving aan de vereisten voor lidmaatschap wordt voldaan. De gegevens van leden worden opgenomen in de ledenadministratie. Elk lid heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens te laten bewerken. Loge De Cirkel zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de gegevens ter beschikking zijn gesteld.
 

 

Loge De Cirkel is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Hulp voor de content manager

Zuster content manager, komt u er niet uit? U vindt bijstand:
  • op uw eigen pagina 'CM' (geldt alleen voor loges)
  • op de pagina HELP CM (in het menu bovenin).