Zeist

Loge De Cirkel

Opgericht in 1999

 

Bijeenkomsten

Loge de Cirkel komt wekelijks op de dinsdagavond bijeen, vanaf half september tot en met half juni. De meeste avonden beginnen om 20:00 uur. Na afloop kan er nagepraat worden onder het genot van een drankje. Elke dinsdag wisselen we met elkaar van gedachten. Meestal begint de bijeenkomst met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling.

Informatie

Minimaliseren

Geïnteresseerd?

Meer informatie aanvragen?
Interesse in een informatief gesprek?

 

Huiskamerbijeenkomsten
Loge De Cirkel organiseert huiskamerbijeenkomsten, waarbij iedere belangstellende van harte welkom is om meer te weten te komen over de Orde, en onze Loge in het bijzonder. Op woensdag 18 oktober 2017 organiseren wij de volgende huiskamerbijeenkomst! 
Deze bijeenkomst vindt plaats bij mevrouw Ada van 't Sant te Bilthoven. Aanvang: 19.30 uur.
Als u belangstelling heeft om deze bijeenkomst bij te wonen, mail ons op: decirkel@ordevanweefsters.nl
 
 
Weefsters bij inloopmiddag, tijdens 3-daagse 300 jaar Vrijmetselarij
In Bilthoven wordt een culturele 3-daagse gehouden om 300 jaar Vrijmetselarij te vieren.
Deze 3-daagse is georganiseerd door de diverse vrijmetselaarsloges uit de omgeving, en vindt plaats van 8 t/m 10 oktober 2017.
Tijdens de 3-daagse wordt een inloopmiddag georganiseerd. Leden van Loge De Cirkel zijn ook aanwezig tijdens deze inloopmiddag, in verband met hun verwantschap met de vrijmetselarij. Zij staan klaar om met u in gesprek te gaan over "Zusterschap, vrijheid en zingeving", en kunnen u rondleiden. U bent van harte welkom.
Datum: zondag 8 oktober 2017, van 12.00 - 15.00 uur
Plaats: Logegebouw, Jan Steenlaan 25 te Bilthoven. Dit is op 5 minuten loopafstand van station Bilthoven.
U kunt zich aanmelden voor deze inloopmiddag via de website van vrijmetselaarsloge De Ster:
www.logedester.nl
 
 
 
 
Loge De Cirkel is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).