Zeist

Loge De Cirkel

Opgericht in 1999

 

Bijeenkomsten

Loge de Cirkel komt wekelijks op de dinsdagavond bijeen, vanaf half september tot en met half juni. De meeste avonden beginnen om 20:00 uur. Na afloop kan er nagepraat worden onder het genot van een drankje. Elke dinsdag wisselen we met elkaar van gedachten. Meestal begint de bijeenkomst met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling.

Informatie

Minimaliseren

 
 
Bijeenkomst voor belangstellende vrouwen op 20 november 2018

Loge De Cirkel zet op dinsdagavond 20 november 2018 de deur open voor belangstellenden. Iedere vrouw die interesse heeft in de Orde van Weefsters en onze Loge in het bijzonder, is van harte welkom om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. In het gebouw waar wij wekelijks bij elkaar komen, aan de Kerkweg te Zeist. Aanvang: 20.00 uur. Als u dit ook interessant vindt, geef uw komst alvast aan ons door via een mail op: decirkel@ordevanweefsters.nl. Wij zien uit naar uw komst!

 

Belangstelling voor Loge De Cirkel? 
Wilt u graag informatie over onze Loge aanvragen?
Heeft u interesse in een informatief, verkennend gesprek?
Mailt u ons gerust op: decirkel@ordevanweefsters.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
Loge De Cirkel verwerkt persoonsgegevens om haar vereniging te kunnen organiseren, verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en contact te kunnen hebben met haar leden. Ook wordt aan de hand van de verstrekte gegevens beoordeeld of er bij inschrijving aan de vereisten voor lidmaatschap wordt voldaan. De gegevens van leden worden opgenomen in de ledenadministratie. Elk lid heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens te laten bewerken. Loge De Cirkel zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de gegevens ter beschikking zijn gesteld.
 

 

Loge De Cirkel is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).