Sneek

Loge Quintessens

Opgericht in 2008
 

 Bijeenkomsten

We komen bij elkaar in Sneek,  Looxmagracht 20, 8603 AB Sneek..
De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw dat bekend staat als de "Baanderstempel".
Opgericht in 1881 en verbouwd door architect Baanders in 1939. Het gebouw draagt de naam: De parel van Sneek. 

Wij delen dit gebouw met de Vrijmestselaars Loges te Sneek.

Bijeenkomsten:
Onze Loge bijeenkomsten zijn op dinsdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur.
Wij komen 2x per maand bijeen; op de 1e en de 3e dinsdag.

Loge Quintessens is een kleine, warme Loge die per 1 september 2019 naar Sneek is verhuisd..

Informatie

Open dagen

Wij willen regelmatig Open Avonden organiseren voor belangstellende vrouwen.
De eerstkomende Open Avond is op dinsdag 21 januari 2020 om 19.30, thema van de avond is :licht en duister.

De daarop volgende avond is op dinsdag 21 april 2020 om 19.30, het thema van die avond is : nieuw leven


Vrouwen die belangstelling hebben voor de Orde van Weefsters kunnen zich wenden tot:
Info: quintessens@ordevanweefsters.nl

 

 

Loge Quintessens is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).