Levenshouding

 

Weefsters zijn vrouwen die bewust in het leven willen staan. In de loge krijgen we werktuigen aangereikt waarmee we aan onze groei en ontplooiing kunnen werken.

Het begrip Liefde is een centraal thema voor ons, specifiek met een hoofdletter geschreven. Het gaat vooral om de liefde die (ook) verder reikt dan een persoonlijke affectie voor iemand die ons na staat. We streven naar een liefdevolle levenshouding in het algemeen.

Wij zijn mensen met verschillende eigenschappen, talenten en levensbeschouwingen. We bevinden ons in verschillende stadia van ons leven. We vervullen in onze omgeving verschillende rollen in gezin, familie, werk en maatschappij. Weefster zijn heeft dan ook voor ieder van ons een individuele betekenis. Die kan ook in de loop van de jaren veranderen, omdat wij zelf veranderen, net als de wereld waar wij deel van uitmaken.
Maar we proberen allemaal, zoveel als we kunnen, de beginselen van vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid in daden om te zetten. De werkwijze van de Weefsters biedt ons ondersteuning om deze levenshouding te vormen en te oefenen.

Ieder van ons werkt bewust aan haar eigen groei: beter ofwel vollediger mens worden dan we nu zijn.
Deze persoonlijke groei draagt uiteindelijk bij om de wereld een stukje beter te maken.

In de presentatie hieronder vertellen enkele Weefsters wat de Orde voor hen betekent.