Delft

Loge Catena Aurea

Opgericht in 1960 en is daarmee de oudste Loge van Nederland. 

De naam van de loge betekent: Gouden keten.
We zijn een groep van ongeveer 20 vrouwen die uit Delft en soms uit de verre omgeving komen. Bewust in het leven staan is het motto. Wekelijkse bijeenkomsten in Loge Catena Aurea bieden daartoe gelegenheid. Door middel van gedachtewisselingen en rituelen kun je je aan elkaar spiegelen. Ieders inbreng is welkom, vanuit welke richting iemand ook kijkt. In het besef dat er meer valt te beleven dan het materiële van alledag.

Bijeenkomsten van Loge Catena Aurea
We komen bij elkaar in de Choorstraat in de oude Delftse binnenstad.
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op donderdagavond van 20.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur.

Vanaf het station is het gebouw tien minuten lopen. Parkeren is mogelijk in de parkeergarage aan de Phoenixstraat.

Informatie

"Wij zijn vrouwen die bewust in het leven staan,

we streven ernaar in balans met onszelf en met de wereld om ons heen te leven."

 

De Orde van Weefsters is een landelijke vereniging van vrouwen. Onze leden zijn vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden. We voeren gesprekken over zaken die er toe doen in ons leven. We maken gebruik van rituelen, symboliek en dialoog om ons mens-zijn te verdiepen. De naam Weefsters slaat op de symbolische handelingen van het spinnen van je eigen levensdraad, het weven samen met de draden van anderen om tot een bruikbaar weefwerk te komen en het ontwerpen als besef onderdeel te zijn van een groter geheel.

 

Loge Catena Aurea is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).