Sneek

Loge Quintessens

Opgericht in 2008
 

 Bijeenkomsten

We komen bij elkaar in Sneek,  Looxmagracht 20, 8603 AB Sneek..
De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw dat bekend staat als de "Baanderstempel".
Opgericht in 1881 en verbouwd door architect Baanders in 1939. Het gebouw draagt de naam: De parel van Sneek. 

Wij delen dit gebouw met de Vrijmestselaars Loges te Sneek.

Bijeenkomsten:
Onze Loge bijeenkomsten zijn op dinsdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur.
Wij komen 2x per maand bijeen; op de 1e en de 3e dinsdag.

Loge Quintessens is een kleine, warme Loge die per 1 september 2019 naar Sneek is verhuisd..

Informatie

Open dagen
Wij willen regelmatig Open Avonden organiseren voor belangstellende vrouwen.
De eerstkomende Open Avond is op 15 oktober 2019 vanaf 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig

Open Momumentendag
Op Open Monumentendag, dit jaar op 14 september 2019, is de Baanderstempel open voor bezichtiging en zijn de Weefsters van Loge Quintessens
aanwezig in het gebouw Loxxmagracht 20 te Sneek.
Vrouwen die belangstelling hebben voor de Orde van Weefsters kunnen dan intekenen voor de Open Avond van 15 oktober 2019.
Info: quintessens@ordevanweefsters.nl

Loge Quintessens is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).